تبلیغات
ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی

آرامش خاطر مسافر كوچك سفر یادگیری

 

تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی

 

نوع مطلب :تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

برگرفته شده از : http://jresearch.sanjesh.org

تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی

از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی

 مطالعه به روش پدیدارشناسی

جهت دانلود پایانه نامه کلیک نمایید.



تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی

 

نوع مطلب :تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی

برگرفته شده از : http://jresearch.sanjesh.org

برای دانلود کل مقاله روی عبارت زیر کلیک نمایید.

اصل مقاله (1194 K)

فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


نویسنده
رفیق حسنی
استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
چکیده
طرح ارزشیابی توصیفی بر ساحت‌های مختلف تربیتی تأثیرات مهمی داشته است. هدف این تحقیق بررسی تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی و نوع تحقیق کیفی است. جامعه آماری شامل 1650 نفر از معلمان شهر سنندج بود که با نمونه‌گیری تئوریک تعداد 224 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه گردآوری شد و به روش تحلیل زمینه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نگاه معلمان در نظام ارزشیابی سنتی، نمره برای دانش‌آموزان همانند تقویت‌کننده‌ای مثبت عمل می‌کرد که در نظام کیفی به این مسئله توجهی نشده است. معلمان سه مشکل ابزارهای ارزشیابی توصیفی را شامل عدم دقت، وقت‌گیر بودن و نیاز به تمرین برای پر کردن فرم‌ها دانسته‌اند (ابزارهای ارزشیابی). نامناسب بودن فضا و امکانات مدرسه برای اجرا و عملیاتی کردن طرح (جوّ کلاسی)، قرار گرفتن معلم در جایگاهی ضعیف در مقایسه با ارزشیابی سنتی (جایگاه معلم) و نیاز به تدارکات و همچنین تمهیداتی در جهت اجرای بهتر طرح (تدارکات) و سرانجام عدم توجیه و ناآگاهی والدین باعث سردرگمی و در پی آن ایجاد انتظارات نابجا در والدین شده است (نگاه والدین). 
کلیدواژه ها
ارزشیابی توصیفی؛ فرآیندهای یادگیری-یاددهی؛ ابزارهای ارزشیابی توصیفی؛ جوّ کلاسی


تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان

 

نوع مطلب :تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان



معلم برخلاف گذشته که فقط از طریق امتحان کتبی یا شفاهی دانش‌آموزان را ارزشیابی می‌کرد، امروزه و با ارزشیابی کیفی -توصیفی می‌تواند با ابزارهای مختلف متناسب با اهداف مربوطه از میزان یادگیری دانش‌آموزان آگاه شده و قضاوت کند.



چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۳:۰۴

تاریخچه طرح ارزشیابی کیفی- توصیفی در نظام آموزش و پرورش کشور ایران: بعد از تشکیل معاونت آموزش عمومی و دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی، شورای عالی آموزش و پرورش طی رای صادره در جلسه ۶۷۴ مورخ ۲/۵/۸۱ به دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی ماموریت داد تا در خصوص تبدیل مقیاس کمی به کیفی مطالعاتی انجام داده و گزارش آن را به شورا ارایه دهد. دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی بعد از مطالعات و بررسی‌های خود طرحی را تحت عنوان ارزشیابی توصیفی تهیه و به شورا ارایه کرد این طرح در سال تحصیلی ۸۲-۸۱ به صورت پیش آزمایش در ۲۵ کلاس و در ۵ استان اجرا شد و پس از نقد و بررسی و اعمال تغییرات لازم در تاریخ ۸۲/۶/۱۲ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش دستورالعمل ارزشیابی کیفی- توصیفی را تصویب کرد و این طرح در ۱۰۰ مدرسه کشور و ۲۰۰ کلاس پایه اول ابتدایی به اجرای آزمایشی درآمد. در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ در ۵۰۰ کلاس اول ابتدایی و همین طور تا سال تحصیلی ۸۸-۸۷ به طور آزمایشی در پایه اول و همچنین در پایه‌های بالاتر انجام شده تا اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش اجرای سراسری طرح ارزشیابی کیفی – توصیفی به صورت یک برنامه ملی در دوره ابتدایی از سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به صورت پلکانی آغاز شد. ارزشیابی کیفی- توصیفی چیست؟ فرآیند جمع‌آوری، تجزیه وتحلیل وتفسیراطلاعات حاصل از به کارگیری ابزارهای مختلف (آزمون مداد کاغذی، آزمون عملکردی، ثبت مشاهدات، بررسی تکالیف و فعالیت‌ها و…)، از ابعاد مختلف جریان یادگیری وارایه بازخوردهای توصیفی مفید وموثر درجهت هدایت این جریان به سوی تحقق بهتر اهداف است.
اهداف ارزشیابی کیفی- توصیفی: اصلاح، بهبود و ارتقای یاددهی-یادگیری درکلاس ومدرسه، از طریق افزایش تعامل موثروسازنده بین معلم و دانش‌آموز، شناسایی و پرورش استعدادها و توانایی‌ها و علایق دانش‌آموزان با تکیه بر استعدادهای برتر هر یک از آنان، توجه و کمک به رشد همه‌جانبه شخصیت دانش‌آموز وآگاه ساختن دانش‌آموز و اولیای ایشان از فرآیند پیشرفت تحصیلی و تربیتی و جلب مشارکت آنان دربهبود عملکرد دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف این نوع از ارزشیابی است.
محاسن ارزشیابی کیفی-توصیفی: کاهش اضطراب نامطلوب و فعالیت‌های دانش‌آموز، شناخت عمیق و دقیق‌تر از دانش‌آموزان، توجه به تلاش‌ها و فعالیت‌های دانش‌آموزان درکنار موفقیت، به خدمت گرفتن ارزشیابی برای آموزش و یادگیری بهتر، مشارکت دانش‌آموز و والدین در ارزشیابی، حمایت از کودک و توجه به حقوق او درکلاس ومدرسه، ایجاد فضای محبت و همدلی بین دانش‌آموزان وشناسایی مشکلات یادگیری درزمان مناسب و تلاش برای رفع آن را نیز کارشناسان و طراحان این نوع ارزشیابی از محاسن این طرح می‌دانند.
آسیب‌هایی که تحقق اهداف ارزشیابی کیفی -توصیفی را تهدید می‌کند: در همین راستا کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که آسیب‌هایی از قبیل: عدم تغییر نگاه ونگرش جامعه فرهنگی و اولیا، تراکم بیش از حد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، عدم آشنایی معلمین با ابزارها و نقش آنها درجمع‌آوری اطلاعات، نبود معیار عینی برای جمع‌بندی عملکرد دانش‌آموزان درپایان هر نوبت تحصیلی، ابهام در مفاد آیین‌نامه و مقررات و ضوابط اجرا، نبود نظارت کافی بر اجرای برنامه، عدم هماهنگی بین معلمین و مسوولان، هماهنگ نبودن مجریان برنامه در استان‌ها، ابهام در درجه‌بندی‌های عملکرد و شناسایی جایگاه واقعی دانش‌آموزان، اعمال نظر شخصی مدرسان در کلاس‌های ضمن خدمت وناهماهنگی بین آموزش سنتی و ارزشیابی مدرن به‌شدت مانع از آن شده است تا این طرح به اهداف مورد نظر خود دست یابد. آیا در ارزشیابی کیفی-توصیفی مردودی وجود دارد؟ ارزشیابی تحصیلی شامل دو فعالیت مهم است که عبارتند از نخست جمع‌آوری اطلاعات از وضعیت تحصیلی وتربیتی فرد و دوم داوری وقضاوت درباره فرآیند، پیشرفت فرد و نتایج آن. شاید بسیاری از معلمان نمی‌دانند که علاوه بر مقیاس خیلی خوب، خوب، قابل قبول ونیاز به تلاش وآموزش بیشتر، مقیاس پنجمی نیز با عنوان نیاز به تلاش وآموزش مجدد نیز وجود دارد که اگر دانش‌آموز به اهداف یادگیری پایه‌ای که درآن به تحصیل مشغول است، نرسیده، طول دوره آموزش در آن پایه را برای او با کمک این مقیاس به قدر دوازده ماه دیگر افزایش می‌دهند پس مردودی هست، اما وقتی از یک زاویه تخصصی بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم، در دوره ابتدایی مردودی به معنای سنتی آن وجود ندارد. این بدان معناست که اگر معلم ابتدایی با چیستی وچرایی و چگونگی ارزشیابی کیفی-توصیفی آنگونه که می‌خواهیم باشد، آشنا شود، یعنی کاربرد ابزارها را متناسب با اهداف فهمیده باشد و بازخورد توصیفی در فرآیند آموزش را خوب درک و اجرا کند و از تکالیف و مداخله‌های مناسب یاری بگیرد، بی‌تردید فراوانی دانش‌آموزانی که از مقیاس پنجم استفاده خواهند کرد انگشت‌شمار خواهد بود یعنی معلم برخلاف گذشته که فقط از طریق امتحان کتبی یا شفاهی دانش‌آموزان را ارزشیابی می‌کرد، امروزه و با ارزشیابی کیفی -توصیفی می‌تواند با ابزارهای مختلف متناسب با اهداف مربوطه از میزان یادگیری دانش‌آموزان آگاه شده و قضاوت کند.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=68317
ارسال مطلب برای معلم ایرانی

امتحان نهایی مقطع ابتدایی در بعضی از كشورهای جهان

 

نوع مطلب :امتحان نهایی مقطع ابتدایی در بعضی از كشورهای جهان ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

امتحان نهایی مقطع ابتدایی در بعضی از كشورهای جهان

کشور آرژانتین

Image result for ‫پرچم آرژانتین‬‎

از سال ۱۹۸۹ وضع درسی دانش آموزان با نمرات ۱ تا ۳ سنجیده می شود ( عالی ، رضایت بخش ، غیر رضایت بخش ) و اعتقاد کلی آن است که این روش موجب پایین آمدن استانداردهای آموزش شده است . و بسیاری معتقدند که شیوه نمره گذاری گذشته که با اعداد ۱ تا ۱۰ مشخص می شد ،‌ نتیجه بهتری داشت و شیوه جدید باید مورد تجدید نظر قرار گیرد .
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

کشور آلمان

Image result for ‫پرچم آلمان‬‎

ارزشیابی از دانش آموزان توسط معلمین مربوطه و بر اساس امتحانات کتبی ، شفاهی ، انجام دادن تکالیف درسی و مشارکت فعال دانش آموزان در کلاس صورت می گیرد . که نتیجه بصورت گزارش کتبی (بویژه در دوره ابتدایی) و یا بر اساس نمره گزاری در مقیاس ۶ نمره ای به اطلاع خانواده ها می رسد ..
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

کشور اسپانیا

Image result for ‫پرچم اسپانیا‬‎

بر اساس مقررات جدید ، ارزشیابی در مقطع پیش دبستانی بصورت مستمر و ارتقاء بصورت اتوماتیک خواهد بود . در دوره ابتدایی و متوسطه ، اطلاعات لازم برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با روشهای مختلف از قبیل مشاهده منظم ، تحلیل تکالیف درسی ، آزمونهای کتبی ، شفاهی و عملی جمع آوری خواهد شد . د رصورتی که بررسی ها نشان دهند که دانش آموز به هدفهای مورد نظر نائل نشده است ، باید سال تحصیلی را تکرار کند . تکرار پایه در هر دوره فقط یکبار و در مجموع در طی ۱۰ سال آموزش اجباری ، دو بار امکان خواهد داشت .


کشور بلغارستان

Image result for ‫پرچم بلغارستان‬‎

در بلغارستان ، دانش آموزان دوره ابتدایی بطور اتوماتیک و بر اساس سن به کلاس بالاتر ارتقاء می یابند . در دوره های پیش متوسطه ، متوسطه و دانشگاهی ، وضعیت تحصیلی دانش آموزان با نمرات ۲تا ۶ مشخص می شود . نمره ۲ به معنای ضعیف است و دانش آموز باید مجددآ در امتحان شرکت کند ، نمره ۳ ، به معنای رضایتبخش ، نمره ۴ خوب ، نمره۵ خیلی خوب و نمره ۶ به معنای عالی می باشد . دانش آموزان ضعیف باید پایه تحصیلی را تکرار کنند

کشور سوئد

Image result for ‫پرچم سوئد‬‎

در مدارس سوئد هیچگونه امتحان نهایی وجود ندارد . در دوره آموزش اجباری بجز تعداد معدودی از دانش آموزان بقیه به کلاس بالاتر ارتقاء می یابند و قبولی یا مردودی در واقع مفهومی ندارد . در سال دوبار ( آخر پاییز وبهار ) به دانش آموزان کلاسهای هشتم و بالاتر نمره داده می شود . نمرات با اعداد ۱تا ۵ مشخص می شود .


کشور ژاپن

Image result for ‫پرچم ژاپن‬‎

در ژاپن هیچگونه امتحان نهایی وجود ندارد . ارتقاء به کلاس بالاتر بر اساس ارزشیابی داخلی انجام می گیرد و در عمل ارتقاء از کلاسی به کلاس بالاتر در مرحله آموزش اجباری ( تا کلاس نهم ) بصورت اتوماتیک و قطعی می باشد


کشور روسیه

Image result for ‫پرچم روسیه‬‎

برای نمره دادن به دانش آموزان از نمرات ۱ تا ۵ استفاده می شود که ۵ بیشترین و ۱ کمترین نمره است . نمره قبولی ۳ می باشد . اگر دانش آموزی در دو یا سه درس نمره ۲ بیاورد ،هنوز اجازه ارتقاء به کلاس بالاتر را خواهد داشت . اگر دانش آموزی در سال پایانی یک نمره ۲ داشته باشد ، گواهی نامه پایان تحصیلات به وی داده می‌شود ولی این نمره ممکن مانع از ورود وی به مراکز آموزش عالی در برخی از رشته های تحصیلی شود .

http://isedor.persianblog.ir/page/4



فقط شعار تحویل ندهید!

 

نوع مطلب :فقط شعار تحویل ندهید ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

وقتی می خواستم مطالبی در وبلاگم درج کنم نظر یک همکار محترم از شهرستان سراوان توجه مرا جلب کرد که عیناً نظرشان را در پایین درج می کنم و امیدوارم همکارانی که بازدید می کنند نظراتشان را در تکمیل عرایض بنده در قسمت نظرات آخر همین متن بنویسند.

«سلام در درس املا چگونه و چه مواردی را باید ذکر کرد (پایه دوم). لطفا به صورت کامل توضیح دهید؟ وقتی نمی توان نوشت نیاز به تلاش بیشتر و یا غیره . . . توضیح مختصر آن چه چیزی است ؟ و کسی که به طور مستمر یک رتبه را در یافت می کند برای او چه بنویسیم ؟ لطفا فقط شعار تحویل ندهید! نظرات روانشناسی نیز ننویسید! فقط دقیقا سوال را جواب بدهید! ممنون می شوم!»

http://eg2.blogfa.com

جواب همکار محترم:

با سلام و تشکر از بازدید و نظرتان! و از این که بنده را لایق پاسخ دادن به سوالتان انتخاب نموده اید سپاس گزارم!

اگر از بنده سوال شود فرق ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی نمره دهی چیست عرض می کنم: در سیستم نمره دهی کار معلم پس از اخذ امتحان تمام می شد و نیاز به علت یابی نبود ولی در نظام ارزشیابی توصیفی کار معلم تازه پس از امتحان و ارزشیابی شروع می شود!

اگر معلمان کشور ما همگی می توانستند تدریس خود را براساس روش های تدریس هر کتاب می کردند یعنی با مطالعه کتاب های روش تدریس (بخوانیم و بنویسیم - علوم - قرآن و ...) اقدام به تدریس می کردند مشکلی که حضرتعالی مرقوم نموده اید نداشتند.

در روش تدریس بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی اشکالات املایی دانش آموزان به چند گروه ( آموزشی - دقت - حافظه شنیداری - حافظه دیداری - حافظه توالی - وارونه نویسی - قرینه نویسی و نارسانویسی ) تقسیم بندی شده است.

معلم توانا به عنوان متخصص تعلیم و تربیت با علت یابی غلط دانش آموز که در کدام گروه قرار می گیرد به درمان درد دانش آموز در درس می پردازد. به عنوان مثال دانش آموزی که در املا کلمه «برادر» را به صورت «برارد» می نویسد. ایشان متوجه می شود که اشکال دانش آموز مربوطه به حافظه توالی است و درمان آن این است که بخش و صدا کشی را با ایشان بیشتر کار کند و یا دانش آموزی که کلماتی که حروف عربی دارند را غلط می نویسد می فهمد که این نوع اشکال مربوطه به حافظه دیداری است که بیشترین اشکال دانش آموزان کشور ماست، برای درمان آن برخی معلمان در هر درس زیر این گونه کلمات خط می کشند.

این گونه کلمات در هر درس شاید 20 کلمه بیشتر نباشند آن ها را در یک برگ (کلمات سه درس) بنویسیم و به دانش آموزانی که مشکل حافظه دیداری را دارند بدهیم و از آن ها بخواهیم بعد از نوشتن تکالیف هر روز این کلمات را که شاید سه سطر هم نباشد در زیر تکالیف بنویسند و هر روز در عرض 2 دقیقه این کلمات به صورت مستمر توسط دانش آموزان قرائت گردد.

برای آشنایی بیشتر با اشکالات املایی و راهکار حل آن مشاهده سی دی های شبنم شوق (10 عدد) که مدرس آن آقای دکتر مصطفی تبریزی می باشند را پیشنهاد می کنم.

اما در خصوص نحوه ی بازخورد به املا

به عنوان مثال دانش آموزی که نقطه و دندانه را کم یا زیاد می گذارد بعد از نوشتن کلمه تحسین (آفرین و توانسته اید بیشتر کلمات را درست بنویسید و ... ) دست روی اشکال می گذاریم و می نویسیم : «در گذاشتن نقطه یا دندانه دقت کن» و اگر به تعداد نقطه و دندانه حرف مورد نظر هم اشاره کنیم خیلی بهتر است.

دانش آموزی که نوع اشکال آن حافظه شنیداری است مثلا کلمه ی «مسواک» را «مسباک» می نویسد یا برخی کلمات را جا می اندازد یا آخر کلمه را درست نمی نویسد مثلا کلمه ی «گفتند» را «گفتن» می نویسد . با بررسی میزان شنوایی دانش آموز که آیا گوش هایش درست می شنوند یا یکی از گوش هایش افت شنوایی دارد و ... با تماس اولیایشان به پزشک متخصص ارجاع می دهیم و در صورت سالم بودن گوش در نحوه گفتن دیکته خود تجدید نظر می کنیم و یا برخی دانش آموزان کلمه را به صورت غلط تلفظ می کنند و با شنیدن تلفظ صحیح توسط معلم باز هم موقع نوشتن غلط می نویسند در صورتی که اولیایشان باسواد باشند پس از نوشتن جمله عاطفی که نشان از موفقیت او در نوشتن برخی از کلمات به شکل صحیح است می نویسیم « کلماتی که غلط نوشته ای در خانه با بزرگترهای خود تلفظ کن و از روی آن بنویس.»

دانش آموزی که نوع اشکال آن حافظه توالی است مثلا «مادر» را «مارد» می نویسد بعد از تشویق ایشان به خاطر نوشتن کلمات صحیح می نویسیم: «موقع نوشتن ابتدا به دقت بخش کن و پس از صداکشی بنویس» یعنی با این کار هم درد را تشخیص داده ایم و هم درمان را ارائه داده ایم . ما با نوشتن این جمله خاطر نشان می کنیم که اولیای محترم فرزند شما در بخش و صداکشی اشکال دارد و اگر کلمه را درست بخش و صدا کند دیگر در املا اشکال نخواهد داشت.

اگر دانش آموزی کلمه ی «شُد» را «شود» و «گفت» را «گوفت» می نویسد با توجه به آن چه در بخش اشکالات املایی گفته شد این گونه دانش آموزان مشکل آموزشی دارند یعنی این ها تفاوت «او – و» را با «اُ  ُ» نمی دانند. معلم متخصص پس از مشخص کردن غلط دانش آموز به جای آن که بگوید از روی این کلمات چندین بار بنویسد به ایشان تفاوت «او – و» را با «اُ  ُ» آموزش می دهد و استثنائات را هم به تدریج آموزش می دهد. می توان گفت این اشکال املایی مربوط به معلم اوّل بوده که در کلاس دوم نمود پیدا کرده است. اما بعد از بیان موفقیت ایشان به طور خلاصه می توان این گونه بازخورد داد: « پسر یا دختر خوب بدونه در این کلمات به جای «او – و» از «اُ  ُ» استفاده می کنیم.»

در خصوص دانش آموزانی که همیشه تمام کلمات را درست می نویسند هم می توانیم از بازخوردهایی که به صورت شعر هست استفاده کنیم و هم از خودمان در یک جمله کوتاه موفقیت وی را تبریک بگوییم . مثلا « شما در نوشتن دیکته توانا هستید!» و... البته اگر در هر دفعه از جملات متنوع و متفاوتی استفاده کنیم خیلی بهتر است.

شاید این سوال از طرف حضرتعالی مطرح شود نوشتن این گونه بازخوردها وقت زیادی می برد و برای گفتن 2 یا 3دیکته در طول هفته امکان دادن این گونه بازخوردها نیست. در جواب عرض می شود لازم نیست ما هر هفته 2 یا 3 بار دیکته بگوییم ، بدون این که بازخورد به دانش آموزان بدهیم. اگر یک دیکته در هر هفته یا حتی یک دیکته در دو هفته یک بار با ارائه بازخورد مناسب باشد بهتر از دیکته هایی است که پشت سر هم در طول یک هفته گفته می شود.

اشکال عمده نظام ارزشیابی گذشته در کنار نقاط قوت آن ، همین مساله بود تدریس برای ارزشیابی بود نه ارزشیابی برای تدریس . همیشه شکست های دانش آموز در قالب امتحان های پی در پی به سر دانش آموزان کوبیده می شد بدون آن که علت یابی شود که چرا دانش آموز در دیکته این کلمات را غلط می نویسد و یا مثلا در ریاضی چرا نمی تواند مساحت مستطیل را بنویسد؟

اگر معلمان ما در هر ارزیابی و آزمون یک چک لیست تجزیه و تحلیلی از آزمون داشته باشند که در آن مشخص شود که هر دانش آموز در کدام قسمت ضعف دارد و در کدام قسمت قوت ، برنامه ریزی برای رفع ضعف ها آسان می شود یعنی معلم می تواند قسمت هایی که بیشتر دانش آموزان ضعف دارند را مجدداً تدریس نماید و با این کار بیشتر ضعف ها رفع می شود.

بنده در طول تابستان با حداقل 10 تا 15 دانش آموزی که (اول ابتدایی تا سوم راهنمایی) در دیکته ، فارسی یا ریاضی ضعف دارند به صورت خصوصی کار می کنم. به جرأت می توان گفت 90 درصد این دانش آموزان با همان علت یابی و دادن تمرین های مخصوص هر اشکال ، مشکل شان برطرف می شود و آن 10 درصد که مشکل شان برطرف نمی شود یا از لحاظ ذهنی جزو دانش آموزان با بهره هوشی پایین (آموزش پذیر استثنایی) هستند یا بنده توانایی تشخیص اشکالات آن ها را ندارم.

برای تمامی معلمان، مخصوصا شما که دغدغه ضعف های دانش آموزان را دارید آروزی موفقیت و طول عمر با عزت دارم.

علی اکبر ادهم ماراللو – آموزگار اول ابتدایی و مدرس ارزشیابی توصیفی

 



  • تعداد کل صفحات:15 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی چهارشنبه 16 فروردین 1396
تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی چهارشنبه 9 فروردین 1396
تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان دوشنبه 9 اسفند 1395
امتحان نهایی مقطع ابتدایی در بعضی از كشورهای جهان شنبه 25 دی 1395
فقط شعار تحویل ندهید! شنبه 22 آبان 1395
وسایل آزمایشگاهی با توضیح پنجشنبه 20 خرداد 1395
اخبار جدید از روند اجرای ارزشیابی توصیفی چهارشنبه 19 خرداد 1395
درخشش18 نفر از دانش آموزانم در آزمون های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 93 – 92 کلاس ششم 3 دبستان دولتی امید انقلاب2 تعداد کل دانش آموزان 34 نفر جمعه 21 آذر 1393
ارزشیابی توصیفی با سایر اجزای نظام آموزشی هم خوانی ندارد! چهارشنبه 2 مهر 1393
تحقیقات معتبر پیرامون ارزشیابی توصیفی شنبه 29 شهریور 1393
آنچه که در باره ارزشیابی توصیفی می خواهید بدانید جمعه 20 تیر 1393
بررسی و آسیب شناسی الگوی ارزشیابی كیفی توصیفی پنجشنبه 8 خرداد 1393
به عنوان یك معلم یادم باشد سه شنبه 12 فروردین 1393
مصاحبه با دکتر حسنی پیرامون ارزشیابی توصیفی یکشنبه 10 آذر 1392
ارزشیابی توصیفی و تربیت اخلاقی دانش آموزان چهارشنبه 8 آبان 1392
لیست آخرین پستها