تبلیغات
ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی

آرامش خاطر مسافر كوچك سفر یادگیری

 

برداشت های اشتباه از ارزشیابی توصیفی

 

نوع مطلب :برداشت های اشتباه از ارزشیابی توصیفی ،آنچه که در باره ارزشیابی توصیفی می خواهید بدانید ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

برداشت های اشتباه از  ارزرشیابی کیفی توصیفی  در دوره ابتدایی

ارزشیابی کیفی توصیفی یکی از نوآوری های آموزشی است که در دهه هشتاد هجری شمسی مورد عنایت سیاست گذاران نظام آموزشی و گروه زیادی از مدیران و معلمان دوره دبستانی قرار گرفت. علی رغم استقبال خوب از این  رویکرد، مانند هر نوآوری دیگر با چالش کژتابی ذهنی  روبرو است که  از آغاز از آن در رنج بوده است. به سخن دیگر این رویکرد از آغاز تدوین طرح و اجرای آزمایشی آن گرفتار این سوء تعبیرها بوده است. این کژتابی ها می تواند هر طرح ارزشمندی را از اهداف خود دور سازد.

هدف اساسی ارزشیابی کیفی  توصیفی ، بهبود كیفیت یادگیری و ارتقاء سطح بهداشت روانی محیط یاددهی_ یادگیری است . در این طرح تاکید عمدتاً بر ارزشیابی فرایندی (تکوینی ) و ارزشیابی عملکرد وباز خورد مستمر و اصلاحی معلم به دانش آموزاست و بر ارزشیابی های پایانی کمتر توجه دارد . اصل محوری این رویکرد «ارزشیابی برای یادگیری» است نه «ارزشیابی از یادگیری» که اصل محوری ارزشیابی سنتی است.  همچنین در ابزار ها به غیر از آزمون های كتبی از ابزارهای گوناگون دیگری چون پوشه كار ، مشاهده ، آزمون عملكردی و تكلیف درسی  و مانند این ها بهره می‌گیرد. به دلیل این تغییرات در  نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در الگوی ارزشیابی کیفی  توصیفی، روش تصمیم گیری در باره ارتقاء پایه دانش آموزان تغییر کرده است .

         در نظام ارزش یابی تحصیلی گذشته، خطای ذهنی مهمی صورت گرفت. این خطا عبارت بود از برابر گرفتن امتحان با ارزش یابی تحصیلی. به دیگر سخن، ابزار به مثابه کل فرآیند و جریان تلقی می شد. به گونه ای که  حتی بخش هایی از  ادارات آموزش و پرورش که مسئولیت ارزش یابی تحصیلی را داشتند، دایره امتحانات نام می گرفتند و آئین نامه های مربوط با عنوان «آئین نامه امتحانات» ابلاغ می شد. در واقع این آیین نامه محوریت با امتحان گرفتن و چگونگی اجرای امتحان بود نه چیز دیگر و این رویکرد آیین نامه به آن کژتابی ذهنی دامن می زد. درحالی که امتحان، به ویژه نوع کتبی آن، تنها روشی برای جمع آوری اطلاعات و یا اندازه گیری پیشرفت یادگیری دانش آموز است.                               کژتابی ذهنی رایج در خصوص این الگوی ارزشیابی ، به حذف نمره مربوط می شود. به تصور برخی با حذف نمره بساط ارزشیابی از کلاس برچیده  می شود. و لذا دیگر مراقبتی و نظارتی در جریان یادگیری دانش آموزان وجود ندارد و دانش آموزان به حال خود رها می شوند. واقع امر این است که این نتیجه گیری از حذف نمره، درست نیست. علت این کژتابی ذهنی  معادل دیدن «یادگرفتن» با «نمره گرفتن» است . در حالی که ارتباط ضروری بین این دو یعنی نمره گرفتن و یاد گرفتن وجود ندارد . چه بسیار آموخته های ما که نمره ای به همراه نداشته و چه بسیارند نمره های خوب و عالی که آموخته ای پایدار  به همراه نداشته است.

نمره نوعی بازخورد کمی است . باز خوردی که نشانه های یک بازخورد مفید و رشد دهنده  در جریان یادگیری را ندارد. در الگوی ارزشیابی سنتی  نقش نمره اعلام مبهم  میزان موفقیت فرد در دسترسی به انتظارات آموزشی است.  درالگوی ارزشیابی کیفی توصیفی بازخوردهای توصیفی و کیفی جای خالی نمره را پر می نماید . این بازخوردها مزیت های زیادی بر نمره دارند که نه تنها آسیب رسان نیستند بلکه سودمند  و سازنده و بر انگیزاننده نیز می باشند. لذا با حذف نمره ، بساط ارزشیابی موثر تر و مفید تر در عرصه جریان یادگیری دانش آموران پهن می شود .  این کار همچنین  موجب کاهش اضطراب  دانش آموزان  در رقابت برای نمره گرفتن نیز می شود. دانش آموزران به جای حساسیت برای نمره گرفتن برای یادگرفتن تلاش می کنند.

کژتابی ذهنی دیگر در باره ارزشیابی توصیفی به تعدد ابزارهای آن مربوط می شود . فهرست بلند ابزارهای مورد استفاده در این الگوی ارزشیابی در منظر ناظر خارجی و افراد ناآشنا به آن این تصور نادرست را ایجاد می کند که در این الگو کار معلم بسیار زیاد است. به سخن دیگر تولید و اجرای این ابزار ها وقت زیادی از معلم را می گیرد و جریان یاددهی یادگیری در حاشیه قرار گرفته یا به آن کمتر توجه می‌شود.تردیدی نیست کاربرد این ابزارها مهارت و تسلط کافی طلب می نماید.

اولین نکته در خصوص تعدد ابزارها این است که تعدد ابزار به معنی استفاده همزمان آن ها نیست . بلکه به معنی کاربرد متناسب با اهداف و محتوای مورد تدریس است. نمی توان انتظار داشت که مجموعه ابزارها پیوسته مورد استفاده قرار گیرد . ابزارها ی ارزشیابی کیفی توصیفی شبیه جعبه ابزار ی است که متخصص متناسب با وسیله مورد نظر  ابزار  متناسب را استفاده می کند.

گروه دیگر حذف نمره را   با کاهش اقتدار معلم همراه می بینند. که این نیز نوع دیگری از بدفهمی  از این الگوی ارزشیابی است. اشتباه خواهد بود اگر منشاء اقتدار معلم دبستان را قدرت پاداش و تنبیه از طریق نمره بدانیم . زیرا منشا اقتدار معلم  حداقل در این دوره تحصیلی با توجه به شرایط رشدی کودکان نه قدرت پاداش و تنبیه از طریق نمره بلکه ایجاد ارتباط عاطفی با دانش آموزان است که اتفاقا در این الگو  این رابطه تشدید می شود. رابطه  و عامل اقتدار بخشی  که، طفل گریز پای دبستانی را، جمعه نیز به کلاس و مدرسه می کشاند.

گروهی دیگر بر این باور هستند که نمره عامل انگیزشی موثری برای یادگیری است . که با برچیده شدن سایه باشکوه !!! نمره ، انگیزش یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شدت کاهش می یابد و لذا این مدارس و کلاسها با افت شدید تحصیلی روبرو خواهند شد.  در ردّ این نظر و اصلاح این سوء برداشت باید گفت که مشاهدات حاصل از پنج سال اجرای آزمایشی این الگو در بیش از 1500 کلاس نشـان داده اسـت که با حـذف نمـره در کلاس درس  افت تحصیلی  ایجاد نمی شود. گفتن این نکته  به جاست که  فر هنگ نمره گرایی در کشور ما سابقه دیرینه ای دارد. یعنی در این کشور فشار نهادینه شده   دردآوری  برای کسب نمره بر دانش آموزان وارد می شود   که  به  یک عنصر  فرهنگی بدل گشته است. این جریان موجب  فرو کاهش اهداف واقعی  یادگیری کلاسی  به  اهداف صوری یادگیری یعنی نمره گرفتن شده است.

به هر حال حذف نمره از کلاس درس  امری میمون و مبارک برای نظام آموزشی و بـه ویـژه کـودکان خواهد بود. آنان بی دغدغه نمــره و با میل درونی به یادگیری می پردازند.                        

برگرفته شده از:

وبلاگ دکتر محمد حسنی www.baher.blogfa.com

عضو هیات علمی موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی اخبار جدید از روند اجرای ارزشیابی توصیفی

 

نوع مطلب :اخبار جدید از روند اجرای ارزشیابی توصیفی ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

لزوم اصلاح ارزشیابی توصیفی / شرکت در آزمون تیزهوشان دانش آموزان را دچار بحران می کند

اجرای طرح نیازمند ترمیم زیرساخت‌ها است

آغاز مرحله استانی نخستین جشنواره فیلم کوتاه ارزشیابی - توصیفی کشور


بازگشت قانون تجدیدی و مردودی به دوره ابتدایی 94/03/07


نظام کارنامه توصیفی برچیده نخواهد شد 94/02/22


ارزشیابی توصیفی در دوره دوم ابتدایی حذف نشده است    94/01/25
بازگشت نمره به کارنامه دانش‌آموزان ابتدایی  94/01/23


ارزشیابی توصیفی در دوره دبستان‌ ادامه می‌یابد/ آیین‌نامه اجرایی اصلاح می‌شود 93/12/26


اجرای برنامه بازآموزی ارزشیابی توصیفی ویژه معلمان ابتدایی  93/12/14

بازنگری آیین نامه اجرایی ارزشیابی توصیفی پایه دوم ابتدایی  93/12/10


شیوه اجرای ارزشیابی توصیفی در ﺩﻭﺭه ﺩﻭﻡ اﺑﺘﺪایی تجدید نظر می‌شود  93/12/09


کارنامه توصیفی دانش‌آموزان و اعتراضات معلمان ابتدایی  93/11/26

لزوم خودداری از تعمیم شتابزده ارزشیابی توصیفی به سه ساله دوم ابتدایی 93/10/03


ارزشیابی توصیفی حذف نخواهد شد   93/09/18
تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی

 

نوع مطلب :تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

برگرفته شده از : http://jresearch.sanjesh.org

تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی

از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی

 مطالعه به روش پدیدارشناسی

جهت دانلود پایانه نامه کلیک نمایید.تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی

 

نوع مطلب :تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی

برگرفته شده از : http://jresearch.sanjesh.org

برای دانلود کل مقاله روی عبارت زیر کلیک نمایید.

اصل مقاله (1194 K)

فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


نویسنده
رفیق حسنی
استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
چکیده
طرح ارزشیابی توصیفی بر ساحت‌های مختلف تربیتی تأثیرات مهمی داشته است. هدف این تحقیق بررسی تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی و نوع تحقیق کیفی است. جامعه آماری شامل 1650 نفر از معلمان شهر سنندج بود که با نمونه‌گیری تئوریک تعداد 224 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه گردآوری شد و به روش تحلیل زمینه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نگاه معلمان در نظام ارزشیابی سنتی، نمره برای دانش‌آموزان همانند تقویت‌کننده‌ای مثبت عمل می‌کرد که در نظام کیفی به این مسئله توجهی نشده است. معلمان سه مشکل ابزارهای ارزشیابی توصیفی را شامل عدم دقت، وقت‌گیر بودن و نیاز به تمرین برای پر کردن فرم‌ها دانسته‌اند (ابزارهای ارزشیابی). نامناسب بودن فضا و امکانات مدرسه برای اجرا و عملیاتی کردن طرح (جوّ کلاسی)، قرار گرفتن معلم در جایگاهی ضعیف در مقایسه با ارزشیابی سنتی (جایگاه معلم) و نیاز به تدارکات و همچنین تمهیداتی در جهت اجرای بهتر طرح (تدارکات) و سرانجام عدم توجیه و ناآگاهی والدین باعث سردرگمی و در پی آن ایجاد انتظارات نابجا در والدین شده است (نگاه والدین). 
کلیدواژه ها
ارزشیابی توصیفی؛ فرآیندهای یادگیری-یاددهی؛ ابزارهای ارزشیابی توصیفی؛ جوّ کلاسی


تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان

 

نوع مطلب :تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزانمعلم برخلاف گذشته که فقط از طریق امتحان کتبی یا شفاهی دانش‌آموزان را ارزشیابی می‌کرد، امروزه و با ارزشیابی کیفی -توصیفی می‌تواند با ابزارهای مختلف متناسب با اهداف مربوطه از میزان یادگیری دانش‌آموزان آگاه شده و قضاوت کند.چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۳:۰۴

تاریخچه طرح ارزشیابی کیفی- توصیفی در نظام آموزش و پرورش کشور ایران: بعد از تشکیل معاونت آموزش عمومی و دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی، شورای عالی آموزش و پرورش طی رای صادره در جلسه ۶۷۴ مورخ ۲/۵/۸۱ به دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی ماموریت داد تا در خصوص تبدیل مقیاس کمی به کیفی مطالعاتی انجام داده و گزارش آن را به شورا ارایه دهد. دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی بعد از مطالعات و بررسی‌های خود طرحی را تحت عنوان ارزشیابی توصیفی تهیه و به شورا ارایه کرد این طرح در سال تحصیلی ۸۲-۸۱ به صورت پیش آزمایش در ۲۵ کلاس و در ۵ استان اجرا شد و پس از نقد و بررسی و اعمال تغییرات لازم در تاریخ ۸۲/۶/۱۲ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش دستورالعمل ارزشیابی کیفی- توصیفی را تصویب کرد و این طرح در ۱۰۰ مدرسه کشور و ۲۰۰ کلاس پایه اول ابتدایی به اجرای آزمایشی درآمد. در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ در ۵۰۰ کلاس اول ابتدایی و همین طور تا سال تحصیلی ۸۸-۸۷ به طور آزمایشی در پایه اول و همچنین در پایه‌های بالاتر انجام شده تا اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش اجرای سراسری طرح ارزشیابی کیفی – توصیفی به صورت یک برنامه ملی در دوره ابتدایی از سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به صورت پلکانی آغاز شد. ارزشیابی کیفی- توصیفی چیست؟ فرآیند جمع‌آوری، تجزیه وتحلیل وتفسیراطلاعات حاصل از به کارگیری ابزارهای مختلف (آزمون مداد کاغذی، آزمون عملکردی، ثبت مشاهدات، بررسی تکالیف و فعالیت‌ها و…)، از ابعاد مختلف جریان یادگیری وارایه بازخوردهای توصیفی مفید وموثر درجهت هدایت این جریان به سوی تحقق بهتر اهداف است.
اهداف ارزشیابی کیفی- توصیفی: اصلاح، بهبود و ارتقای یاددهی-یادگیری درکلاس ومدرسه، از طریق افزایش تعامل موثروسازنده بین معلم و دانش‌آموز، شناسایی و پرورش استعدادها و توانایی‌ها و علایق دانش‌آموزان با تکیه بر استعدادهای برتر هر یک از آنان، توجه و کمک به رشد همه‌جانبه شخصیت دانش‌آموز وآگاه ساختن دانش‌آموز و اولیای ایشان از فرآیند پیشرفت تحصیلی و تربیتی و جلب مشارکت آنان دربهبود عملکرد دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف این نوع از ارزشیابی است.
محاسن ارزشیابی کیفی-توصیفی: کاهش اضطراب نامطلوب و فعالیت‌های دانش‌آموز، شناخت عمیق و دقیق‌تر از دانش‌آموزان، توجه به تلاش‌ها و فعالیت‌های دانش‌آموزان درکنار موفقیت، به خدمت گرفتن ارزشیابی برای آموزش و یادگیری بهتر، مشارکت دانش‌آموز و والدین در ارزشیابی، حمایت از کودک و توجه به حقوق او درکلاس ومدرسه، ایجاد فضای محبت و همدلی بین دانش‌آموزان وشناسایی مشکلات یادگیری درزمان مناسب و تلاش برای رفع آن را نیز کارشناسان و طراحان این نوع ارزشیابی از محاسن این طرح می‌دانند.
آسیب‌هایی که تحقق اهداف ارزشیابی کیفی -توصیفی را تهدید می‌کند: در همین راستا کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که آسیب‌هایی از قبیل: عدم تغییر نگاه ونگرش جامعه فرهنگی و اولیا، تراکم بیش از حد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، عدم آشنایی معلمین با ابزارها و نقش آنها درجمع‌آوری اطلاعات، نبود معیار عینی برای جمع‌بندی عملکرد دانش‌آموزان درپایان هر نوبت تحصیلی، ابهام در مفاد آیین‌نامه و مقررات و ضوابط اجرا، نبود نظارت کافی بر اجرای برنامه، عدم هماهنگی بین معلمین و مسوولان، هماهنگ نبودن مجریان برنامه در استان‌ها، ابهام در درجه‌بندی‌های عملکرد و شناسایی جایگاه واقعی دانش‌آموزان، اعمال نظر شخصی مدرسان در کلاس‌های ضمن خدمت وناهماهنگی بین آموزش سنتی و ارزشیابی مدرن به‌شدت مانع از آن شده است تا این طرح به اهداف مورد نظر خود دست یابد. آیا در ارزشیابی کیفی-توصیفی مردودی وجود دارد؟ ارزشیابی تحصیلی شامل دو فعالیت مهم است که عبارتند از نخست جمع‌آوری اطلاعات از وضعیت تحصیلی وتربیتی فرد و دوم داوری وقضاوت درباره فرآیند، پیشرفت فرد و نتایج آن. شاید بسیاری از معلمان نمی‌دانند که علاوه بر مقیاس خیلی خوب، خوب، قابل قبول ونیاز به تلاش وآموزش بیشتر، مقیاس پنجمی نیز با عنوان نیاز به تلاش وآموزش مجدد نیز وجود دارد که اگر دانش‌آموز به اهداف یادگیری پایه‌ای که درآن به تحصیل مشغول است، نرسیده، طول دوره آموزش در آن پایه را برای او با کمک این مقیاس به قدر دوازده ماه دیگر افزایش می‌دهند پس مردودی هست، اما وقتی از یک زاویه تخصصی بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم، در دوره ابتدایی مردودی به معنای سنتی آن وجود ندارد. این بدان معناست که اگر معلم ابتدایی با چیستی وچرایی و چگونگی ارزشیابی کیفی-توصیفی آنگونه که می‌خواهیم باشد، آشنا شود، یعنی کاربرد ابزارها را متناسب با اهداف فهمیده باشد و بازخورد توصیفی در فرآیند آموزش را خوب درک و اجرا کند و از تکالیف و مداخله‌های مناسب یاری بگیرد، بی‌تردید فراوانی دانش‌آموزانی که از مقیاس پنجم استفاده خواهند کرد انگشت‌شمار خواهد بود یعنی معلم برخلاف گذشته که فقط از طریق امتحان کتبی یا شفاهی دانش‌آموزان را ارزشیابی می‌کرد، امروزه و با ارزشیابی کیفی -توصیفی می‌تواند با ابزارهای مختلف متناسب با اهداف مربوطه از میزان یادگیری دانش‌آموزان آگاه شده و قضاوت کند.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=68317
ارسال مطلب برای معلم ایرانی

  • تعداد کل صفحات:15 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


برداشت های اشتباه از ارزشیابی توصیفی چهارشنبه 4 مرداد 1396
اخبار جدید از روند اجرای ارزشیابی توصیفی شنبه 20 خرداد 1396
تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی سه شنبه 15 فروردین 1396
تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی سه شنبه 8 فروردین 1396
تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان دوشنبه 9 اسفند 1395
امتحان نهایی مقطع ابتدایی در بعضی از كشورهای جهان شنبه 25 دی 1395
فقط شعار تحویل ندهید! شنبه 22 آبان 1395
وسایل آزمایشگاهی با توضیح پنجشنبه 20 خرداد 1395
درخشش18 نفر از دانش آموزانم در آزمون های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 93 – 92 کلاس ششم 3 دبستان دولتی امید انقلاب2 تعداد کل دانش آموزان 34 نفر جمعه 21 آذر 1393
ارزشیابی توصیفی با سایر اجزای نظام آموزشی هم خوانی ندارد! چهارشنبه 2 مهر 1393
تحقیقات معتبر پیرامون ارزشیابی توصیفی شنبه 29 شهریور 1393
آنچه که در باره ارزشیابی توصیفی می خواهید بدانید جمعه 20 تیر 1393
بررسی و آسیب شناسی الگوی ارزشیابی كیفی توصیفی پنجشنبه 8 خرداد 1393
به عنوان یك معلم یادم باشد سه شنبه 12 فروردین 1393
مصاحبه با دکتر حسنی پیرامون ارزشیابی توصیفی یکشنبه 10 آذر 1392
لیست آخرین پستها