تبلیغات
ارزشیابی توصیفی - دستورالعمل ارزشیابی توصیفی دانش آموزان دوره ابتدایی

ارزشیابی توصیفی

آرامش خاطر مسافر كوچك سفر یادگیری

 

دستورالعمل ارزشیابی توصیفی دانش آموزان دوره ابتدایی

 

نوع مطلب :دستورالعمل ارزشیابی توصیفی  ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

دستورالعمل ارزشیابی توصیفی دانش آموزان دوره ابتدایی

مقدّمه :

به استناد مصوبه ششصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 30/8/81 ، دستورالعمل تغییر مقیاس كمّی (20- -) به مقیاس كیفی (ارزشیابی توصیفی) با عنایت به رویكرد های نوین در فرآیند یاددهی - یادگیری و شیوه های اثر بخش ارزشیابی ، جهت اجرای آزمایشی دوره ابتدایی به شرح زیر ابلاغ می شود:

 هدف :

 1- ارزشیابی توصیفی و تشریح جریان پیشرفت تحصیلی و تربیتی (تلاش و عملكرد)  دانش آموزان به منظور اصلاح روند یاددهی - یادگیری در كلاس درس.

 2- ارتقای سطح بهداشت روانی از طریق كاهش نقش ارزشیابی پایانی و مقیاس كمی در سرنوشت تحصیلی دانش آموزان

 3-تــــوجه به حیطه های مختلف شخصیت دانش آموز در ابعاد عاطفی ، اجتماعی ، جسمانی و سطوح بالای حیطه شناختی

ماده 1 - ارزشیابی در دوره ابتدایی در طول سال تحصیلی به طور پیوسته با استفاده از روشهای به طور پیوسته با استفاده از روشهای فرایندی و عملكردی و ابزارهایی مانند پوشه كار ، سیاهه رفتار ، آزمونهای و تكالیف درسی ، برگ ثبت مشاهدات و فعّالیّتهای داخل و خارج از كلاس اعم از فردی یا گروهی و نظایر آن انجام می گیرد .

 

ماده 2 - در هــــــر سال تحصیلی وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان حداقل طی دو مرحله با توصیف میزان تلاش و عملكرد آنان به دانش آموزان و اولیا, آنها اعلام می شود . به گونه ای كه میزان تلاش و عملكرد آنان را توصیف نماید.

 

ماده 3 - دانش آموزانی كه در كلاس درس حضور یافته و به انجام تكالیف و فعالیتهای یاددهی - یادگیری مبادرت ورزیده اند بنابر گزارش معلم در پایان سال تحصیلی به پایه بالاتر ارتقا, می یابند.

 

ماده 4-در صورتی كه به تشخیص معلم و با توجه به ارزشیابی های به عمل آماده در طول سال تحصیلی ، دانش آموزی در دستیابی به اهداف و انتظارات پایه ، نیاز به فعالیت های بیشتری داشته باشد ، راه كارهای جبرانی برای بهبود پیشرفت تحصیلی و تربیتی وی با همكاری اولیای مدرسه و والدین اعمال می شود.

تبصره - منظور از راه كارهای جبرانی انجام اقداماتی است كه معمولاَ در طول سال یا قبل از آغاز سال تحصیلی بعد به اجرا در می آید تا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بهبود یابد.

 

ماده 5- در شرایط خاص ، دانش آموزی كه پس از اعمال راه كارهای جبرانی بر اساس ارزشیابی های به عمل آمده به تشخیص معلم به اهداف و انتظارات پایه تحصیلی مربوط دست نیافت توسط معلم مربوط همراه با پرونده تحصیلی به شورای معلمان معرفی می شود. این شورا نظر خود را به شورای مدرسه جهت تصمیم گیری نهایی در مورد ارتقا, یا عدم ارتقا, دانش آموز اعلام خواهد كرد .

 

ماده 6 - تصمیم گیری در مورد جابجایی دانش آموز و تعیین راهكارهای جبرانی ، توسط شورای مدرسه انجام می شود

 

ماده 7 - چگونگی تكمیل گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموز در دروس مختلف و ویژگی های عمومی ، نحوه بكارگیری ابزارها كه به عنوان راهنما برای معلم تلقی می شود در جزوه راهنمای ارزشیابی توصیفی ، توسط معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی با همكاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ارائه می شود.

تبصره : نحوه ثبت و نگهداری مدارك تحصیلی و دفتر ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان توسط معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 8 – این آیین نامه در سال تحصیلی 83-82 به صورت آزمایشی در تعداد محدودی از كلاس های پایه اول ابتدایی و در تعدادی از استانها قابل اجرا خواهد بود .

 

ماده 9 – این آیین نامه برای مدارس مجری طرح آزمایشی جایگزین آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی مصوب ششصد و سی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 30/12/1377 خواهد بود .

منبع:

http://www.tehranedu.org/subparts/apomomi/amtehanat/DASTOR

تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی دوشنبه 19 آذر 1397
حذف آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و مدارس خاص. جمعه 17 فروردین 1397
چرا رقابت ، وقتی که می توانیم رفاقت داشته باشیم؟ جمعه 12 آبان 1396
برداشت های اشتباه از ارزشیابی توصیفی چهارشنبه 4 مرداد 1396
اخبار جدید از روند اجرای ارزشیابی توصیفی شنبه 20 خرداد 1396
تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی سه شنبه 8 فروردین 1396
تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان دوشنبه 9 اسفند 1395
امتحان نهایی مقطع ابتدایی در بعضی از كشورهای جهان شنبه 25 دی 1395
فقط شعار تحویل ندهید! شنبه 22 آبان 1395
وسایل آزمایشگاهی با توضیح پنجشنبه 20 خرداد 1395
درخشش18 نفر از دانش آموزانم در آزمون های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 93 – 92 کلاس ششم 3 دبستان دولتی امید انقلاب2 تعداد کل دانش آموزان 34 نفر جمعه 21 آذر 1393
ارزشیابی توصیفی با سایر اجزای نظام آموزشی هم خوانی ندارد! چهارشنبه 2 مهر 1393
تحقیقات معتبر پیرامون ارزشیابی توصیفی شنبه 29 شهریور 1393
آنچه که در باره ارزشیابی توصیفی می خواهید بدانید جمعه 20 تیر 1393
بررسی و آسیب شناسی الگوی ارزشیابی كیفی توصیفی پنجشنبه 8 خرداد 1393
لیست آخرین پستها