تبلیغات
ارزشیابی توصیفی - کارگاه بین المللی ارزش یابی کیفی -توصیفی

ارزشیابی توصیفی

آرامش خاطر مسافر كوچك سفر یادگیری

 

کارگاه بین المللی ارزش یابی کیفی -توصیفی

 

نوع مطلب :کارگاه بین المللی ارزش یابی کیفی -توصیفی ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

کارگاه شماره ١ :

 سوالارزش یابی کیفی -توصیفی چه چیزی نیست ؟

 1)  رجبعلی کاریزنوی ق.ظ - جمعه، ۳ دی ۱۳۸٩ /

 ارزش یابی کیفی -توصیفی چه چیزی نیست ؟ ارزشیابی کیفی توصیفی فرصت سوز نیست .
برای خانواده ها و فرا گیران اضطراب زا نیست ، هنوز برای خانواده وآموزگاران  آشنا نیست ، به فکر ایجاد فضای رقابت ناسالم نیست زیاد دست وپا گیر نیست ، جدا از آموزش ویاد گیری  نیست ،به فکر خالی کردن جیب اولیا  نیست  ( کتاب ها و ....... پر از مطالب محفوظاتی در بازار )  .هنوز در جامعه ی ما با همه کس آشنا نیست .!!!!!!!!
!

 ٢)  سیدمحمدرضا موسوی زاهد  ۳:٢٩ ‎ب.ظ - سه‌شنبه، ٧ دی ۱۳۸٩

   / به نظر اینجانب،هرآنچه موجب ایجاد نگر ش منفی در ارتباط با ارزشیابی توصیفی گردد عملا نمی تواند در چرخه علمی ارزشیابی توصیفی قرار گیرد.در ارزشیابی توصیفی باید 4سازو کارهای عملیاتی شدن 4مرحله ی مهم را برای مخاطبان(معلم،مدیر،والدین و...) فراهم آورد:
1- پذیرش
2- تغییر نگرش
3- آموزش
4- ارتقاءدانش
مخاطب در هرکدام از مراحل مذکور مجاب نگردد خواهی نخواهی به ورطه ی برداشت ناصواب در مورد ارزشیابی توصیفی خواهد افتاد .

در مرحله پذیرش،وضعیت ساختاری ارزشیابی توصیفی ارائه می گردد.بدیهی است نحوه مطالب ارائه شده در این بخش باید بسیار متقن وعلمی باشد به گونه ای که بتواند ساختارهای کهنه وپوسیده ی قبلی در مورد ارزشیابی به فراموشی سپرده  وذهن مخاطب رابادنیایی پر از تازگی ونوخواهی مواجه سازد
مطالبی که برای این بخش مناسب خواهد بود:
1- چرایی وضرورت تغییر نظام ارزشیابی
2- معضلات موجود شیوه ی سنتی
3- استانداردهای جهانی تدریس،ارزشیابی ،یادگیری
4- نمونه های عینی از سایر کشورهای دارای نظام ارزشیابی پیشرفته(سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه می تواند یاری رسان باشد)
     مرحله ی پذیرش زمینه ساز مراحل بعدی است،وتغییر نگرش صحیح در ارتباط با ارزشیابی توصیفی بر اساس پذیرش تمام عیار فکری وروحی مبانی وفلسفه ی ارزشیابی توصیفی خواهد بود.در بازدیدهایی که داشته ام با معلمان روبرو شده ام که علی رغم یدک کشیدن عنوان معلم توصیفی ، به دلیل عدم پذیرش قطعی وتمام عیار،نتوانسته اند با مبانی وابزارهای توصیفی ، پیوند واقعی پیدا کنند لذا در عملکرد آنان تغییر محسوسی با شیوه ی سنتی مشاهده نگردید.
بد نیست، به یک مورد در این زمینه اشاره نمایم:
در بازدیدی که از یکی از استانها به عنوان ناظر وزارتی داشتم با معلمی برخورد نمودم که برای تشویق دانش آموزان، مهری تهیه نموده بود که وسط این مهر عدد 20تعبیه شده بود.این مورد نشان می دهد که معلم علی رغم کار توصیفی ،به فلسفه ی اصلی توصیفی اعتقادپیدا نکرده وگرنه از 20برای تشویق دانش آموزان در قالب مهر استفاده نمی نمود. 
در مرحله تغییر نگرش :از تغییر نگرش می توان به عنوان شاه کلید اجرای بهینه ی ارزشیابی توصیفی یاد نمود.تغییر نگرش از این باب مهم است که ،معلم باید بر روی داشته های ذهنی وعملیاتی خود که به نوعی باساختار توصیفی ناسازگار باشد ،خط بطلان بکشد وذهن را چون آئینه ای زلال آماده ساختار نوخواهانه و جهانی پسند ارزشیابی توصیفی نماید.
تغییر ی که باید هم در زمینه ی تدریس وهم در زمینه ی ارزشیابی صورت پذیردوبه طور کامل همسو با تعریف صحیح وعلمی یادگیری واستانداردهای جهانی آن باشد.
بر اساس این تغییر نگرش؛تمامی محورهای دخیل در یادگیری ،نقش نوین وعلمی خود را ایفا می کنند به خصوص معلم ، دانش آموز ومحیط کلاس درس
معلمی که تغییر نگرش یافته باشد با تعاملی همه جانبه وعلمی زمینه ساز تغییر نگرش در والدین توصیفی خواهد شد.
یکی از عناصر مهم در تغییر نگرش معلمان ووالدین،هماهنگی ساختاری دفاتر ستادی ذیربط،استانها ،مدرسین وصدا وسیما در اشاعه ی فرهنگ ناب  ارزشیابی توصیفی می باشد.به طور مثال تا به حال از خود پرسیده اید: چه اندازه رسانه ی ملی در تبلیغ وروشن سازی اذهان عمومی در زمینه ی این حرکت عظیم نگرشی وحرکت از یاد سپاری به یادگیری بهینه دخیل بوده است؟آیا جای برنامه های علمی وآموزشی در زمینه ی ارزشیابی توصیفی با حضور صاحب نظران برنامه ی توصیفی در شبکه چهار وشبکه ی آموزش خالی نیست؟ چه زمان باید حلقه ی وصل حوزه ستادی وصدا وسیما در مشارکت آموزشی ارزشیابی توصیفی ، وصل ومحکم شود؟چه اندازه سایر رسانه های ارتباطی نوشتاری، مقالات ومصاحبه های علمی در این زمینه داشته اند؟
البته ما در استان اصفهان از تمامی این ظرفیت ها استفاده نموده وتعامل خوبی با صدا وسیما ورسانه های استانی داشته ایم ولی به نظر می رسد،  انجام این تعاملات، میزگردهای علمی وآموزشی، ارائه ی گزارش از مدارس موفق توصیفی
و...  در سطح وسیع کشوری از اوجب واجبات باشد.
مرحله آموزش:
اگر در پی آنیم که معلمان ابتدایی پس از تغییر نگرش با قوت تمام در خدمت ارزشیابی توصیفی قرار گیرند،باید مکانیسم آموزشی مناسبی طراحی نماییم تادر پرتو آن معلمان را هم با مبانی ارزشیابی توصیفی آشنا کنیم وهم در زمینه ی ابزارها وکاربرد صحیح آن بدون بدفهمی های رایج سرمایه گذاری کنیم. در حال حاضر محدود بودن ساعت در نظر گرفته شده برای ضمن خدمت توصیفی(30ساعت) کمتر بستر این امر را فراهم می سازد.
این حقیر برای آموزش بهینه،50ساعت را مناسب می دانم تا ضمن ارائه ی مبانی محکم ومستدل ، با کار گارگاهی،تمامی ابزارهای توصیفی را به صورت علمی وکاربردی ارائه نمود.در اینجا ست که می توان از آموزش کامل معلمان اطمینان حاصل نموده واز برداشتهای ناصواب در زمینه ی توصیفی جلوگیری نمود.
شایان ذکر است نباید در زمینه ی آموزش از منابع مکتوب موجود در بازار کتاب غافل شد.الحق والانصاف زحماتی که آقایان حسنی،قره داغی،شکوهی ودکتر سیف در کتاب اخیرشان ونیز خانم رستگار متحمل شده اند، قابل تحسین است منتها به نظر می رسد در زمینه ی مبانی  وآزمونهای عملکردی مکتوبات کمتری ارائه شده که باید چاره ای اندیشید.البته کتاب آقای فراهانی نیز موجود است .
مرحله ارتقاء دانش
اگر هر معلمی احساس کند در کار خود به کمال مطلق رسیده واز آموختن بیشتر بی نیاز است،در اول راه پر اشتباه خود قرار گرفته است.بزرگان پیش از ما گفته اند:
اندر ره معرفت بسی تاخته ام             اندر صف عارفان سر افراخته ام

چون پرده زروی دل برانداخته ام         بشناخته ام که هیچ نشناخته ام

معلم باید به دنبال ارتقاء دانش خود در همه ی زمینه ها به ویژه بحث ارزشیابی توصیفی باشد.بسنده نمودن به 30ساعت آموزش ضمن خدمت توصیفی ، نمی تواند عتش یادگیری معلم کوشا را فرو نشاند.
باور کنیم که با دانش دیروز نمی توان دانش آموز امروز رابرای فردا تربیت نمود.
ارتقاءدانش می تواند به صورت مطالعه ی منابع مکتوب،مراجعه به سایتها ووبلاگهای مرتبط ،شرکت در کارگاههای آموزشی و... صورت پذیرد.

٣)      داداشیانق.ظ - یکشنبه، ۱٢ دی ۱۳۸٩

     ارزشیابی توصیفی تک بعدی نیست . فقط ارزشیابی نیست

،کلیشه ای و  تکراری نیست. از انعطاف پذیری به دور نیست .

 جدا شدن دانش آموز از آموخته هایش هر چند اندک نیست .

 انگشت نما کردن عده ای دانش اموز در بین دیگر دوستانش

چه جهت مثبت و چه منفی نیست .

۴)    اسدالله نوروزی٢:۱۶ ب.ظ - شنبه، ۱۱ دی

  ارزشیابی توصیفی  تهیه‌ی پوشه‌ی کار حجیم . سنگین و پر زرق و برق نیست متاسفانه برخی از معلمان بیشترین وقت و انرژی خود را صرف جمع آوری مدارک و استاد گوناگون می‌کنند بدون آنکه این پوشه تاثیری در فراین یادگیری دانش‌آموزان داشته باشد حال آنکه ابزارهای ارزشیابی کیفی- توصیفی همانگونه که از اسمشان پیداست  باید در خدمت یادگیری بهتر باشند
با تشکر نوروزی سئول کره جنوبی

  i(۵

    توصیفی یکسان سازی نیست. هر معلمی می تواند با شراطی که در محیط خود دارد و با امکانات موجود و با ابتکارات خود دانش آموز را به اهداف مشخص برساند. در توصیفی کار معلم یک جانبه و یک بعدی نیست. توصیفی کم کاری معلم نیست بدین صورت که کار معلم باید همه جانبه انجام شود و این کار هم در کلاس و هم در زندگی خصوصی وی اورا مشغول می کند.جمع آوری اطلاعات برای دانش آموزبسیار مفید است و نوشتن دفتر و چک لیست دست و پاگیر. اگر این دو یکی شوند برای معلمان بهتر خواهد بود.
.سوالارزش یابی کیفی- توصیفی چه چیزی هست ؟  

  1)  رجبعلی کاریزنوی ق.ظ - جمعه، ۳ دی ۱۳۸٩  / 

 ارزش یابی کیفی- توصیفی چه چیزی هست ؟ شیوه ای است در خدمت آموزش ویاد گیری است به دور از اضطراب ونگرانی است . در خدمت معلم وفرا گیر است .فرصتی برای یاد گیری است به دور از فضای رقابتی ( ناسالم ) است فراگیران خودشان موقعیت وجایگاه خود را پیدا می کنند و وبا رفاقت به امر آموزش ویاد گیری می پردازند واز فضای ترس ودلهره حسادت به دوراست امّا چه حیف که هنوز در میان خمعی از معلمان وخانواده ها غریب است !!!!!!!!!چه خوب است که در رسانه های جمعی بیشتر معرّفی شود و...


 ٢)مهین  : شنبه، ۴ دی ۱۳۸٩  - ۱۱:٠۵ ب.ظ

ارزشیابی توصیفی : الگویی کیفی است که تلاش می کند به عمق و کیفیت یادگیری همه جانبه ی دانش آموزان توجه کند و توصیفی از وضعیت یادگیری آنها ارائه دهـد که مـوجب اصلاح و بـهـبـود و توسعه ی مهارتها ، دانش ها و نگرش های دانش آموزان  شود . در ایران ارزشیابی توصیفی همه چیز است ،مگر آنجه صاحب نظران و کارشناسان می گویند.هرکس ادعای صاحب نظر بودن می کند ویک قسمت (یک ابزار)را بدون توجه به قسمت های دیگر علم کرده و روی آن مانور می دهد. ارزشیابی توصیفی مصداق حکایت مولوی را پیدا کرده است . به امید هدایت همگان... 

 .٣)موسوی / دوشنبه، ۶ دی ۱۳۸٩  - ۸:۱۸ ق.ظ

درارزشیابی توصیفی:دانش آموز نقاط قوت و ضعف خود را میداند به دور از اضطراب سعی در رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود می کند.محیطی رفاقتی در کلاس ایجاد می شود .اولیا مشارکت فعال دارند . دانش آموز با آرامش خاطر به فعالیت ها می پردازد.فقط در صورت امکان دفتر مدیریت کلاس عملکرد دانش آموز تغییر کند.حجم کار معلم کم شود  

۴)      داداشیانق.ظ - یکشنبه، ۱٢ دی ۱۳۸٩

ارزشیابی توصیفی در خدمت یادگیری است . در خدمت شناخت استعدادهای دانش اموزان توسط خودشان است . مشوقی

است برای بهتر ادامه دادن مسیر یادگیری . نمایانگر  خصوصیات فردی یک

دانش آموز است .بیانگر فعالیت هایی است که دانش آموز در انجام آن

ها تلاش خود را کرده است . از انزوا بیرون آوردن دانش آموزان

خجالتی است. محرکی برای معلم برای بیشتر کردن اطلاعاتش در

 چگونگی تدریس بهتر برای یادگیری بهتر است.

۵) محمد حسن محقق معبن۱٢:٢۶ ب.ظ - یکشنبه، ۱٢ دی ۱۳۸  

ارزشیابی توصیفی نوعی ارزشیابی تحصیلی است که تاکید آن بیشتر بر بهبود یادگیری دانش آموزان است، تا اثبات آن.به عبارت دیگر ارزشیابی توصیفی کیفی و نوین،نوعی ارزشیابی تکوینی است و

بیشتر به منظور بهبود شایستگی تحصیلی به صورت مستمر انجام

می گیرد، در حالیکه ارزشیابی تحصیلی کمی و سنتی، نوعی

ارزشیابی پایانی است و بیشتر به منظور اثبات شایستگی تحصیلی

 دانش آموزان به صورت مقطعی صورت می گیرد.

  ۵) i

     فرایندی است که به معلم کمک می کند تا دانش آموز را به یادگیری عمیق برساند و استعدادهای بالقوه ی او را شکوفا سازد. ارزشیابی توصیفی با شکل بازی که در اختیار معلم قرار می دهد، به او اجازه می دهد تا به ابعاد مختلف شخصیت دانش آموز پی برده و نقاط مثبت او را تقویت و نقاط منفی او را کم رنگ کند. ارزشیابی توصیفی شیوه ای ست که نیاز به مهارت معلم دارد. معلمی که با توصیف دانش آموز،شور و شوق را در دل او زنده نگه دارد. توصیفی یک تفکر خلاق است. در توصیفی بیشترین سرمایه گذاری روی معلم انجام شده که آموزش مداوم برای معلمان را می طلبد و در عین حال با بازرسی هایی که انجام می شود همچنین راهنمایی برای آموزگاران محترم می باشد.

منبع سایت آقای بهمن قره داغی

 

تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی دوشنبه 19 آذر 1397
حذف آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و مدارس خاص. جمعه 17 فروردین 1397
چرا رقابت ، وقتی که می توانیم رفاقت داشته باشیم؟ جمعه 12 آبان 1396
برداشت های اشتباه از ارزشیابی توصیفی چهارشنبه 4 مرداد 1396
اخبار جدید از روند اجرای ارزشیابی توصیفی شنبه 20 خرداد 1396
تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی سه شنبه 8 فروردین 1396
تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان دوشنبه 9 اسفند 1395
امتحان نهایی مقطع ابتدایی در بعضی از كشورهای جهان شنبه 25 دی 1395
فقط شعار تحویل ندهید! شنبه 22 آبان 1395
وسایل آزمایشگاهی با توضیح پنجشنبه 20 خرداد 1395
درخشش18 نفر از دانش آموزانم در آزمون های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 93 – 92 کلاس ششم 3 دبستان دولتی امید انقلاب2 تعداد کل دانش آموزان 34 نفر جمعه 21 آذر 1393
ارزشیابی توصیفی با سایر اجزای نظام آموزشی هم خوانی ندارد! چهارشنبه 2 مهر 1393
تحقیقات معتبر پیرامون ارزشیابی توصیفی شنبه 29 شهریور 1393
آنچه که در باره ارزشیابی توصیفی می خواهید بدانید جمعه 20 تیر 1393
بررسی و آسیب شناسی الگوی ارزشیابی كیفی توصیفی پنجشنبه 8 خرداد 1393
لیست آخرین پستها