تبلیغات
ارزشیابی توصیفی - کارگاه بین المللی ارزش یابی کیفی -توصیفی2

ارزشیابی توصیفی

آرامش خاطر مسافر كوچك سفر یادگیری

 

کارگاه بین المللی ارزش یابی کیفی -توصیفی2

 

نوع مطلب :کارگاه بین المللی ارزش یابی کیفی -توصیفی 2 ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

منبع سایت آقای بهمن قره داغی

کارگاه شماره ٢ : 

   کارگاه شماره 2 به جهت اهمیت و درخواست همکاران معلم به بازخوردها اختصاص دارد و تا ١۵ فروردین١٣٩٠ خورشیدی  دایر خواهد بود  با این دو سوال که  :

 سوالچرا باید از ارائه بازخوردهای کمی ( نمره ای )

 در فرایند یاددهی – یادگیری خود داری کرد ؟

  ١ ) سید محمدرضا موسوی زاهد 

زمانی که بحث ،ارزشیابی از کیفیت آموزش ویادگیری بهینه است،به هیچ وجه نمی توان به نمره به عنوان بازخورد مناسبی دل بست.تصور کنید کارنامه ای به اندازه ی یک چهارم کاغذ a4 پراز نمرات بیست در اختیار دانش اموز ووالدین او قرار می گیرد.اولین پرسش آن است که چه اندازه این نمرات قطار شده پشت سرهم ، برای والدین وخود دانش آموز اطمینان حاصل می کند که وی از نظر عاطفی، اجتماعی،اخلاقی ،اعتقادی و.. رشد کرده است.اگر این چنین است چرا دانش آموزان دارای نمره انضباط 20در اجتماعی نمی توانند نقش خود را به عنوان شهروندی موفق ایفا نمایند.چرا با آنکه معدل کل بیست داشته اند در بسیاری از عرصه های علمی واخلاقی دارای افت شدیدند.مقوله کیفیت وادی دیگری را برای بازخور می طلبد.بازخوردی که واقعیات درونی دانش آموز وایده ها ،خلاقیت ها، نگرشهای ناب اورا بسنجد و بزرگنمایی کند.هیچگاه نمره از چنین قدر ومنزلتی برخوردار نبوده است ونتایج حاصل از شیوه های سنتی ،نمره گرا وامتحان محور نمودی از ناتوانی نمره به عنوان بازخوردی عمل گرا ، متقن .منطقی می باشد.

 ٢ ) اسدالله نوروزی / از کره جنوبی

 هدف اصلی بازخورد در ارزشیابی آگاهی فراگیر از نتیجه‌ی تلاش خود و دریافت راهنمایی برای اصلاح نقاط ضعف یادگیری (تکوین یادگیری) می‌باشد با ارایه‌ی بازخورد کمی هیچ گاه این نتیجه حاصل نمی‌شود زیرا این بازخوردها خود نیاز به توصیف و تبین دارند.در بازخورد کمی تمرکز بر بخش دانستنی‌ها و معلومات است و اهداف عاطفی و مهارتی کمتر قابلیت تبدیل به عدد را دارند در بخش دانستنی هم فقط یادآوری و حافظه پروری تقویت می‌گردد و به تفاوت‌های فردی و خلاقیت ها  و کاربرد آموخته‌ها در موقعیت جدید کمتر پرداخته می‌شود.
در بازخورد کمی هیچ گونه توضیحی در خصوص روش‌ها و شیوه‌های یادگیری(بازخورد فراشناختی) به فراگیر ارایه نمی‌گردد.و در نهایت بازخورد کمی باعث گم شدن هدف اصلی آموزش و پرورش و جایگزین شدن نمره به جای یادگیری می‌شود که خود پیامدهایی چون تقلب ، رقابت ناسالم، استرس و اضطراب و یکی از موانع جدی خلاقیت را به دنبال دارد.

 ٣) رجبعلی کاریزنوی

ازآن جا که همه اطلاعات و آموخته ها ورفتارهای  فراگیران در قالب نمره نمی گنجد به عنوان نمونه دانش آموزی که از درس دیکته ای که شامل صد کلمه می باشد فقط بیست کلمه را غلط بنویسد معلّم به اونمره صفر می دهد گذشته از این که در روحیه ی او اثر منفی می گذارد نمره تنها به خودی خود اثر مطلوب در یادگیری فرا گیران ندارد. سوال این است آیا تنها نمره برای بهبود وضعیّت فرا گیر کافی است ؟ در حالی که دانش آموزی که حدود هشتاد کلمه را درست نوشته ولی تنها به جرم نوشتن بیست کلمه اشتباه نمره صفر ( هیچ ) می گیرد وآن چنان در روح .جسم دانش آموز تاثیر منفی می گذارد که در رفتار وعملکرد دانش آنوز به وضوح دیده می شود وحتّی سالها اثر شوم آن باقی می ماند چه بسا سبب ترک تحصیل فرا گیر شو د.

در مورد امتحانات کتبی دیگر مانند ریاضی وعلوم ودروس دیگر معلم فقط به حاصل عمل ( فراورده ) ثوجّه می کند وآن را بامقیاس کمی اندازه گیری می کند در حالیکه به یقین توانایی هایی در دانش آمزان وجود دارد که در جریان وفرایند و بیان محتوا ویا مرحله بکار بستن آن مطلب روشن تر می شود مه اصلا با قالب های کمی قابل انئازه گیری نیست وبا باز خورد به جا ومناسب که به فرا گیران داده می شود اورا به اصلاح رفتار وارتقاء یادگیری سوق می دهد .

معمولا دانش آموز واولیا ایشان فقط به نمره می نگرند ونسبت به ضعف وقوّت او قضاوت می کنند که دو حالت دارد در صورت تشخیص قوی بودن فرزند خود این تصور در ذهن اوایجاد می شود که دیگر نیاز به تلاش ، مطالعه وتحقیق بیشتر در او خفته می شود .ودر صورت ضعیف بودن دانش آموزاو چگونه می تواند با دیدن نمره مشکلات خود را حل کند . در صورتی که( نمره کم ) مانند سوهان جسم وروح اورا می آزارد . در حالی که باز خورد مناسب وبه موقع است که می تواند فرا گیر را از لبه پرتگاه رهایی بخشد فراگیر هم می تواند به نقاط قوت خویش پی ببرد وآنان را سکوی پرتاب خویش قرار دهد وهم به کمک راهکارهای مناسب معلم می تواند نقاط ضعف خود را برطرف نماید ( باز خورد مناسب ) لازم به ذکراست که فرا گیر ومعلم باید: (بدانند که همه چیز را همگان می دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند ) پس باز خورد به موقع است که می تواند به یاد گیری وعمق بخشیدن وفرایند رسیدن به آن را تسهیل نماید .

 باز خورد به منزله نسخه ای می ماند که هم درد را تشخیص داده وهم راهکارهای مناسب ( درمان ) در آن گنجانده شده است .بدون این که به شخصیت فرد آسیبی برساند در صورتی که هیچکدام از مزایای بازخورد صحیح وبه موقع در نمره ومقیاس های کمی به چشم نمی خورد .
در باز خورد می توان به تفاوت های فردی کاملا توجّه نمود در حالی که در نمره باید چشم خود را برروی بسیاری از واقعیت ها بست .
با باز خورد توصیفی است که فراگیر پی می برد در چه موقعیتی قرار دارد وچه فعّالیت هایی را باید انجام دهد در صورتی که با نمره عددی این موارد محقق نمی شود .
باز خورد همچون غذایی رشد دهنده ی عزت نفس خود باوری وانگیزش لازم برای حرکت وتلاش وکوشش در دانش آموزان را فراهم می گرداند که در نمره وکمیت های عددی برعکس باعث شدّت بخشیدن به ضعف دانش آموزان ضعیف می گردد .

باز خورد فرایندی است که یاد گیرنده بدان وسیله از چگونگی یاد گیری خود آگاه می شود وهمین باعث می گردد تا نسبت به اصلاح رفتار خویش اقدام کند باز خورد سبب می شود که فرا گیر نسبت به موقعیت خود آگاه شود . ونمره از این مهم بر خوردار نیست.
در باز حورد است که دانش آموزمی داند چه وضعیّتی دارد وچگونه می تواند وضعیت خود را بهبود بخشد در حالی که با نمره عددی دانش آموز فقط تا حدودی به وضعیت خود پی می برد .آن چه برای دست اندر کاران ، اولیا ومعلمان مهم است دست یابی به توصیف کامل از تلاش ها ، پیشرفت ها وموقعیت دانش آموزان برای ارائه ی کمک وتسهیل شرایط یاد گیری بهتر برای آنان است .که ایم موارد در نمره عددی خیلی کم رنگ است .
باز خورد موثر آموزشی مبتنی بر عملکرد واقعی دانش آموز در فرایند یادگیری از اساسی ترین وزیر بنایی ترین مفاهیم است به طوری که باعث سهولت ، بهبود واستمرار یادگیری دانش آموزان واصلاح و تغییر عملکرد آن ها می شود در صورتی که معلم نمی تواند از نمره دم به یاعت استفاده کند ( در یک جلسه در س چند بار )

 باز خورد فرایندی است که یاد گیرنده بدان وسیله از چگونگی یاد گیری خود آگاه می شود وهمین باعث می گردد تا نسبت به اصلاح رفتار خویش اقدام کند باز خورد سبب می شود که فرا گیر نسبت به موقعیت خود آگاه شود . ونمره از این مهم بر خوردار نیست.
در باز حورد است که دانش آموزمی داند چه وضعیّتی دارد وچگونه می تواند وضعیت خود را بهبود بخشد در حالی که با نمره عددی دانش آموز فقط تا حدودی به وضعیت خود پی می برد .آن چه برای دست اندر کاران ، اولیا ومعلمان مهم است دست یابی به توصیف کامل از تلاش ها ، پیشرفت ها وموقعیت دانش آموزان برای ارائه ی کمک وتسهیل شرایط یاد گیری بهتر برای آنان است .که ایم موارد در نمره عددی خیلی کم رنگ است .
باز خورد موثر آموزشی مبتنی بر عملکرد واقعی دانش آموز در فرایند یادگیری از اساسی ترین وزیر بنایی ترین مفاهیم است به طوری که باعث سهولت ، بهبود واستمرار یادگیری دانش آموزان واصلاح و تغییر عملکرد آن ها می شود در صورتی که معلم نمی تواند از نمره دم به یاعت استفاده کند ( در یک جلسه در س چند بار )
منابع :
مدیریت باز خورد
راهنمای ارائه ی باز خورد در ارزشیابی کیفی توصیفی
 مرتضی شکوهی – بهمن قره داغی

  

۴) قاسم بایرام زاده:معلم نمونه کشوری سال تحصیلی 89-88 و مدرس ارزشیابی کیفی – توصیفی / آذربایجان غربی- شهرستان شوط

    از مزایای ارزشیابی کیفی-  توصیفی می توان به  کاهش اضطراب و رقابت های ناسالم و تنش های روحی در یادگیری دانش آموزان را نام برد،تا مطابق آن به تدریج دانش آموزان،معلمان و والدین به جای گرایش به سمت نمره،به آموزش و پرورش کیفی بر پایه مهارت های زندگی روی آورند.دریافت بازخورد کمی(نمره ای) از سوی معلم فرآیند یادگیری دانش آموزان را سست می کنددر حالی که بازخوردهای توصیفی،بازخوردهایی با معنا و موثری هستند که دانش آموزان را در جهت شناخت وضعیت پیشرفت یادگیری خود قرار می دهند.و آنان همچنین از این طریق رهنمودهایی برای بهبود یادگیری دریافت می دارند.و نگران کسب نمره نیستند.آنها به دنبال شناخت اشتباه خود در فعالیت های یادگیری هستند.و این فرهنگ در والدین نهادینه شده که به جای نمره از فرزندش می پرسد که«امروز چه  یاد گرفته ای»این عوامل سبب می شود که مسافر کوچک سفر یادگیری سفرش را با آرامش خاطر و اعتماد به نفس کامل دنبال کند.تحقیقات نشان داده است که وقتی معلم به دانش آموز پیشنهاداتی در جهت بهبود کارش می دهد،اگر با اعلام نمره ی دانش آموز همراه باشد،آن پیشنهادات عملاً بی اثر می شوند.درست مثل این که اصلاً ارائه نشده اند.دانش آموزان به دریافت پیشنهادهای غیر امری که آنان را به فکر وا می دارد و یا روش هایی برای بهبود وضع آنان همراه است،علاقه مندی نشان می دهند.

کلید موفقیت«سنجش برای یادگیری»بازخوردتوصیفی است.بازخورد توصیفی ارتباط روشنی بین تفکر دانش آموزان و یادگیری هایی که از  آنها انتظار می رود،ایجاد می کند،تفسیرهای ناقص و فاقد درک را نشان می دهد،برای دانش آموز قدرت کنترل بر مراحل بعدی یادگیری تدارک می بیند و نمونه ای از کار خوب عرضه می کند.

منابع و مآخذ:

1- ارزشیابی در خدمت آموزش:طاهره رستگار2- مدیریت بازخورد:مرتضی شکوهی و بهمن قره داغی3- راهنمای معلم در ارزشیابی کیفی (توصیفی)ویژه ی معلمان پایه ی اول ابتدایی نگاشت اول:شورای برنامه ریزی و تألیف4- باز اندیشی در سنجش کلاسی:ترجمه ی دکتر محمد عسگری- غلامرضا یادگارزاده-دکتر کورش پرند5- ارزشیابی توصیفی الگویی نو در ارزشیابی تحصیلی:دکتر محمد حسنی و دکتر حسین احمدی

 

 سوالبازخورد توصیفی مناسب ( با توجه به تراکم کالبدی بالای  کلاس ,

حجم محتوای برنامه درسی , و.... )چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

 

 ١) سید محمدرضا موسوی زاهد / اصفهان

بدیهی است از تراکم بالای کلاس در تعدادی از مدارس ونیز محتوای بعضا نامناسب با ارزشیابی توصیفی بعضی از کتابها ، نمی توان چشم پوشید ولی این مشکلات نباید به عنوان سدی در برابر ارزشیابی توصیفی قلمدادشود.تراکم کلاس ومحتوای سنگین کتابها با ارائه ی راهبردهای منطقی،قابل دسترس ومبتنی بر فرهنگ سازی غنی در جامعه قابل حل خواهد بود.لذا باید به این نکته اندیشید که با وضعیت موجود چگونه ارزشیابی را به صورت بهینه اجرا نمود.بازخورد نیز ازهمین موضوع تبعیت می کند.چه کسی ادعا دارد در یک روز برای همه ی دانش آموزان باید بازخورد مکتوب نوشت.؟پس جایگاه سایر یازخوردها چه می شود؟بازخوردهای کیفی بسیار نقش ارزنده ای در باروری اندیشه وافزایش اعتماد به نفس دانش اموزان ایفا می کند به شرط آنکه معلم از مکانیسم استفاده ی صحیح بازخوردها مطلع باشد.بازخوردهای تشویقی،قضاوتی و... هرکدام جایگاه کاربردی خود را دارا می باشند که به درایت ومدیریت ابزار معلمان ربط پیدا می نماید.

      یکی از اشتباهات رایج معلمان در زمینه بازخورد،اصرار بر ارائه بازخوردهای مکتوب در هرجلسه وبرای همه دانش آموزان است.ا ین دسته از معلمان با مفهوم واقعی بازخورد ونقش رهنمودی آن برای اصلاح اشتباهات وضعفهای درسی فراگیران نا آشناهستند ومتاسفانه از سبد کالای متنوع بازخورد ،فقط به بازخورد مکتوب همگانی گرایش یافته اند.بازخورد شفاهی،حسی ودیگر بازخوردها همانقدر مهمند که بازخوردهای کتبی.چه کسی می تواند مدعی شود که فقط بازخورد کتبی ،والدین توصیفی را راضی می کند؟اگر در جلسات توجیهی به طور دقیق به توجیه مفهومی وابزاری والدین پرداخته شود ، این انتظار نابجا ایجاد نخواهد شد.اتفاقا کتاب مدیریت بازخورد آقای قره داغی فصل تازه ای را در زمینه بازخورد گشوده است.

  ٢) اسدالله نوروزی / از کره جنوبی

بازخورد مناسب باید به روشنی گویای نظر معلم یا بازخورد دهنده( والدین، همسال)در مورد وضعیت یادگیری فراگیر باشد و در نتیجه‌ی آن تداوم فعالیت های یادگیری، اصلاح نقاط ضعف و رشد فراگیر حاصل شود. این بازخورد می‌تواند کتبی، شفاهی، نگاره‌ای یا علامتی قابل درک مانند لبخند و اخم از طرف بازخورد دهنده باشد. نکته‌ی مهم اگاهی دادن ، رشد دهنده بودن و قدرت انگیزشی بازخورد است چرا که نقش اصلی معلم خلق چنین محیطی است.برای ارایه‌ی بازخورد موثر با توجه به تراکم بالای دانش‌آموز در کلاس باید:1- از انواع بازخوردهای کیفی از نظر شیوه‌ی ارایه(کتبی، شفاهی و...) استفاده نمود
2- منابع بازخورد متنوع باشد. آموزش فراگیران برای خودسنجی و همسال‌سنجی و دادن بازخورد بسیار راهگشاست حتی در پایه‌ی اول ابتدایی با توجه به تجربه‌ی برخی همکاران بعد از گذشت چند ماه اول سال نتیجه‌ی خوبی داشته است.
3- ارایه ی بازخورد منحصر به وقت خاصی نباشد وبه صورت مستمر از هر فرصتی برای اصلاح و تکوین یادگیری فراگیر استفاده شود.

  ٣) داداشیان

 در مورد بازخورد ها این اتفاق برای من در کلاس بعد از درج نمودن نمرات به صورت کیفی و بعد هم توضیح این که چه قدر از تلاش و نتیجه ی کار او (دانش آموز )لذت بردم افتاد. نمره ی بیست هیچ وقت گویای عملکرد دانش آموز نبود اما جمله ی کوتاه من در مورد کارش و رضایت من از او خوش حالی زاید الوصفی برای این دانش آموز داشت .و حتی می توانستم ببینم وقتی برای دانش آموزی نوشتم که احتیاج به تلاش بیشتری دارد، به دوستانش می گفت که قول می دهم از فردا بیشتر تلاش کنم.

۴) قاسم بایرام زاده:معلم نمونه کشوری سال تحصیلی 89-88 و مدرس ارزشیابی کیفی – توصیفی / آذربایجان غربی- شهرستان شوط

بازخورد شامل تمام اشکال گفت و گوهایی است که بین معلم و دانش آموز در فرآیند یاددهی- یادگیری و به منظور هدایت یادگیری انجام می شود.در ارزشیابی کلاسی صرف نظر از این که بازخورد،فرایندی است یا پایانی،کتبی است یا شفاهی،باید واجد ویژگی های زیر باشد:1- صریح و روشن باشد.2- ساده و قابل فهم باشد.3- ناظر بر پیشرفت های دانش آموز باشد.4- پیوسته و به هنگام باشد.5- متناسب با تفاوت های عملکردی و دانش آموز محور باشد.6- از واژه ها و جملات و عبارات مثبت،روشن و معنادار استفاده شود.7- متناسب خصوصیات روان شناختی و سن دانش آموز باشد.تراکم کالبدی بالای کلاس و حجم محتوای برنامه ی درسی ایجاب می کند که اکثر بازخوردهای ما باید شفاهی باشد.فقط در چند مورد که به اهم آن اشاره می شود:1- وقتی که لازم است اولیاء در جریان عملکرد دانش آموز قرار گیرند.2- دانش آموزی اشکال جدی و اساسی در یک فعالیت دارد و معلم تشخیص می دهد با نوشتن بازخورد کتبی تکلیف اولیاء در کمک به دانش آموز روشن می شود.3- وقتی که نمونه فعالیت دانش آموز،در پوشه کار،قرار داده می شود.4- تلاش مهم یا برجسته ای انجام شده و دانش آموز با مراجعه به آن و مرور بازخورد معلم،انگیزه ی تلاش و موفقیت را در خود تقویت می نماید.5-:....

 منابع و مآخذ:

1- ارزشیابی در خدمت آموزش:طاهره رستگار2- مدیریت بازخورد:مرتضی شکوهی و بهمن قره داغی3- راهنمای معلم در ارزشیابی کیفی (توصیفی)ویژه ی معلمان پایه ی اول ابتدایی نگاشت اول:شورای برنامه ریزی و تألیف4- باز اندیشی در سنجش کلاسی:ترجمه ی دکتر محمد عسگری- غلامرضا یادگارزاده-دکتر کورش پرند5- ارزشیابی توصیفی الگویی نو در ارزشیابی تحصیلی:دکتر محمد حسنی و دکتر حسین احمدی


منبع سایت آقای بهمن قره داغی

تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی دوشنبه 19 آذر 1397
حذف آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و مدارس خاص. جمعه 17 فروردین 1397
چرا رقابت ، وقتی که می توانیم رفاقت داشته باشیم؟ جمعه 12 آبان 1396
برداشت های اشتباه از ارزشیابی توصیفی چهارشنبه 4 مرداد 1396
اخبار جدید از روند اجرای ارزشیابی توصیفی شنبه 20 خرداد 1396
تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی سه شنبه 8 فروردین 1396
تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان دوشنبه 9 اسفند 1395
امتحان نهایی مقطع ابتدایی در بعضی از كشورهای جهان شنبه 25 دی 1395
فقط شعار تحویل ندهید! شنبه 22 آبان 1395
وسایل آزمایشگاهی با توضیح پنجشنبه 20 خرداد 1395
درخشش18 نفر از دانش آموزانم در آزمون های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 93 – 92 کلاس ششم 3 دبستان دولتی امید انقلاب2 تعداد کل دانش آموزان 34 نفر جمعه 21 آذر 1393
ارزشیابی توصیفی با سایر اجزای نظام آموزشی هم خوانی ندارد! چهارشنبه 2 مهر 1393
تحقیقات معتبر پیرامون ارزشیابی توصیفی شنبه 29 شهریور 1393
آنچه که در باره ارزشیابی توصیفی می خواهید بدانید جمعه 20 تیر 1393
بررسی و آسیب شناسی الگوی ارزشیابی كیفی توصیفی پنجشنبه 8 خرداد 1393
لیست آخرین پستها