تبلیغات
ارزشیابی توصیفی - راهنمای تكمیل كارنامه ارزشیابی توصیفی قسمت عمومی

ارزشیابی توصیفی

آرامش خاطر مسافر كوچك سفر یادگیری

 

راهنمای تكمیل كارنامه ارزشیابی توصیفی قسمت عمومی

 

نوع مطلب :راهنمای تكمیل كارنامه ارزشیابی توصیفی قسمت عمومی ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

راهنمای تكمیل كارنامه ارزشیابی توصیفی قسمت عمومی

ج ـ فعالیت های برجسته دانش آموز

در این قسمت برخی فعالیت های برجسته دانش آموز فهرست می گردد ، از جمله مشارکت ها ، فعالیتهای علمی و درسی ، فعالیتهای هنری ، مسئولیت های ویژه ای که دانش آموز به عهده گرفته و به خوبی آن را انجام داده است و ... .فعالیت های برجسته تلقی می شود که بالاتر از حدّ انتظار باشد

جنبه های عاطفی

یکی از جنبه های مهم و حساس شخصیت کودک ، جنبه عاطفی است . این جنبه پیچیدگی زیادی دارد و همچنین نقش مهمی در سایر جنبه ها دارد . برای ایجاد رشد در این زمینه ، معلم فعالیتهای خود را در زمینـه 1) ایجاد علاقه در دانش آموزان به موضـوعات و فعالیتها و امور خاص و 2) رفع مشکلات عاطفی ، متوجه می سازد . معلم سعی خواهد کرد فعالیتهایی ترتیب دهد که علاقـه دانش آموزان به موضوعات درسی مختلف و فعالیتهای آموزشی افزایش یابد . همچنین از فعالیتهایی که سبب بی علاقگی آنها در این زمینه ها می شود اجتناب خواهد کرد . علاوه بر فعالیتهای آموزشی ، علاقمندی و همبستگی و محبت نسبت به انسانهای دیگر، حیوانات و طبیعت ( محیط زیست ) جزء برنامه های معلم خواهد بود .

برای رفع مشکلات عاطفی نیز تلاش می شود :

1) نیازهای عاطفی دانش آموزان از قبیل نیاز به محبت ، نیاز به ابراز خود و احساس ارزشمندی ارضاء شوند .

2) برای رفع مشکلات احتمالی چون اضطراب ، عدم اعتماد به نفس ، شرم رویی ، حقارت و خود کم بینی ، حسادت ، پرخاشگری و ... تدابیری اندیشیده شود .

معلم حاصـل این فعالیتها و پیشنهادهای عمومی یا ویژه خود را به صورت گزارش کوتاهی در کارنامه ثبت می کند . حالتهای عاطفی غیرمعمول احتمالی دانش آموز را به صورت توصیفی ، جهت کمک به معلمان آینده ، درکارنامه ثبت شود . در گزارشها سعی شود برچسب منفی به دانش آموزان زده نشود و فقط به گزارش رفتار پرداخته شود .

جنبه اجتماعی

اگر بعد اجتماعی شخصیت فرد، خوب رشد کند ، یعنی فرد بتواند با اعضای خانواده ، دوستان یا حتی غریبه ها، رفتار سازگارانه و مناسبی داشته باشد ؛ بیشترین بهره را به خویش و دیگران خواهد رساند . گر چه برای اهداف و انتظارات اجتماعی درس خاصی در پایه اوّل ابتدایی در نظر گرفته شده است ، این امر به معنی نادیده گرفتن این جنبه ی مهم و حیاتی نیست ، بنابراین کودک حتی برای زندگی در مدرسه نیز  بایستی مهارت های  لازم را داشته باشد .

انتظارات در جنبه اجتماعی بدین قرار اند .

ـ با دیگران همکاری می کند

لازمه زندگی اجتماعی ، همکاری و مشارکت است ، گرچه انسانها با این حس و گرایش دور هم جمع می شوند، به همدیگر سود می رسانند ، و  از دیگران سود می برد ، با این حال کسب و توسعه این مهارت نیاز به تمرین دارد ، مدرسه بهترین مکان تمرین این مشارکت ها و همکاری هاست . بنابراین فرصت فعالیت های گروهی بهترین فرصت، برای تمرین مشارکت به شمار می رود. معلم با مشاهده رفتار کودک و مشاهده ی نشانه های آن می تواند درباره این انتظار  داوری کند .

- کودک داوطلب همکاری در فعالیت های گروهی است ؛

- در فعالیت های گروهی وظایف خود را انجام می دهد ؛

-به دوستان خود کمک می کند ؛

- مسئولیت پذیر است .

ـ به قوانین مدرسه عمل می کند

نظم، عامل بسیاری از موفقیت ها است ، بدون نظم، بهداشت روانی افراد آسیب می بیند ، بنابراین لازم است دانش آموز نظم را ، بر رفتار خود حاکم نماید . به این منظور معلم می تواند قوانین و مقرراتی را به دانش آموزان معرفی و آنها را ترغیب کند که به آن پای بند شوند ، بهتر است این قوانین و قواعد صمیمانه با کودکان در میان نهاده شود و از نتایج مثبت عمل به آن صحبت شود . و توافق جمعی نسبت به آن بدست آید.  نشانه های این انتظار عبارتند از :

- به موقع کارها و تکالیف خود را انجام می دهد ؛

- در حفظ وسایل شخصی و عمومی می کوشد ؛

- از مقررات مدرسه پیروی می کند .

ـ به دیگران احترام می گذارد

نیاز به احترام و ارزشمندی، از نیازهای اساسی به شمار می رود ، بنابراین باید بیاموزیم که به دیگران احترام بگذاریم ، به این منظور لازم است نخست، با کودک محترمانه برخورد شود تا یاد بگیرد با دیگران، یعنی همکلاسی ها، معلم و کارکنان مدرسه نیز محترمانه برخورد کند . البته باید توجه داشت که احترام گذاشتن به دیگران تنها در کلام خلاصه نمی شود ، بلکه رعایت حقوق دیگران هم نوعی احترام به دیگران است ، نشانه های تحقق این انتظار عبارتند از :

- با همسالان و معلمان  محترمانه برخورد می کند ؛

- به اموال و وسایل دیگران بدون اجازه دست نمی زند ؛

- از اشتباهات خود عذرخواهی می کند ؛

- پرخاشگری و دعوا نمی کند .

ـ در بحث ها و گفتگوها شرکت می کند

ارتباط اجتماعی از اساسی ترین مهارت های اجتماعی است ، بدون ارتباطات انسانی جامعه ای تحقق نمی یابد . رابطه کلامی مهمترین نوع ارتباط است که معلم بایست در مدرسه  این مهارت را توسعه و گسترش دهند .

نشانه های تحقق این انتظار عبارتند از :

- به خوبی گوش می دهد و به دقت پاسخ می دهد ؛

- قدرت تحمل نظرات مخالف خود را دارد ؛

- از اظهار نظر و بیان دیدگاههای خود ترسی ندارد .

در این قسمت چک لیست یا « سیاهه رفتار » تهیه شده است که معلم بر اساس آن می تواند در مواقع خاصی نسبت به حضور یا عدم حضور نشانه ها در کودک، نظر دهد و سپس نظرات خود را در کارنامه منعکس نماید این کار در سه نوبت : اوایل سال تحصیلی ، اواخر دیماه ، و اواخر اردیبهشت ماه انجام می گیرد . معلم با ملاحظه نتایج مشاهدات مرحله اول و دوم کارنامه را در نوبت اوّل پر می کند با توجه به و ملاحظه مرحله دوم و سوم کارنامه را در نوبت دوم پر می نماید . استفاده از این چک لیست به اختیار معلم است ، او می تواند چک لیست دیگری نیز  تهیه کند و در آن را تغیراتی ایجاد کند .

جنبه جسمانی

عموماً تصور می شود که، مدرسه متکفل رشد شناختی کودک است و این تصور ناقص تا حدودی ناشی از عملکرد بَد مدرسه ها است ، حتی اگر این نکته را بپذیریم ، رشد شناختی کودک مستلزم آمادگی شرایط جسمانی است؛ بنابراین در همین حد نیز بایست در مدارس در جنبه های جسمانی توجه شود . بنابراین مهـارت ها و آموزش های بهداشتی بخشی از برنامه مدارس است .

انتظارات در جنبه جسمانی به شرح زیر است :

ـ به نکات بهداشتی عمل می کند

شواهد این انتظار عبارتند از :

- از نظافت و رسیدگی به مو و ناخن ،

- استفاده از وسایل شخصی مانند لیوان آبخوری ،

- داشتن تغذیه مناسب در بین ساعات درسی ، یعنی از مواد غذایی مناسب و توصیه شده استفاده نماید .

ـ در بازیها و فعالیتهای ورزشی شرکت می کند

از آنجا که جنب و جوش و فعالیت جسمانی از نیازهای مهم کودکان است ، فعالیت جسمانی از نشانه های سلامت است ، پس توجه به این موضوع برای معلم به نظر می رسد، بایستی معلم شرایط روانی مناسبی را فراهم آوردکه درساعات ورزش تمامی بچه ها به فعالیت تشویق شوند،نشانه های تحقق این انتظار عبارتند از:

- حضور در فعالیتهای ورزشی ،

- تحرک و فعالیت ساعات ورزش .

ـ عادات مطلوب جسمانی را کسب کرده است .

معلم علاوه بر آن که به دانش آموزان عادات مطلوب جسمانی مربوط به نشستن ، راه رفتن و نوشتن را آموزش نشان می دهد،  به دانش آموزانی که در این زمینه مشکلاتی دارند نیز کمک می کند تا عادات مطلوب جسمانی را کسب کنند و عادات بدی مانند قوز کردن هنگام نوشتن ، نزدیک کردن چشم به کاغذ ، وارونه نگه داشتن کاغذ به هنگام نوشتن ، باید مورد توجه معلم باشد . حتی چگونگی در دست گرفتن مداد  نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرد . بنابراین نشانه های مربوط به این انتظار عبارتند از :

-  وضعیت نشستن روی صندلی ؛

- طرز مداد دست گرفتن ؛

- وضعیت نشستن هنگام نوشتن ؛

- راه رفتن .

گاه با شناخت و تذکر به جا ( حتی به والدین ) می توان، مانع آسیب های جدّی جسمانی شد . معلم در صورت نیاز می تواند بر اساس همین نشانه ها چک لیستی تهیه نماید و بر اساس مشاهدات خود چک لیست را برای هر دانش آموز تکمیل نماید .

ز ـ توصیه های معلم

از آنجا که ممکن است در فرآیند پیشرفت کودک، نقاط ضعفی دیده شود ، بنابر این  معلم می بایست به منظور رفع و بهبود برنامه ها و فعالیت هایی پیشنهاد نماید. این قسمت خصوصاً هنگامی که کودک دارای مشکلای حادی می شود ، به عبارت دیگر ، معلم شواهدی در دست دارد که خطر افت را در کودک پیش بینی می نماید ، لذا توصیه های لازم و ضروری را در این بخش منعکس می کند .

براساس نظر معلم ، کودک دارای ویپگی های برجسته ای باشد که به مراقبت  و رشد مستمر نیاز داشته باشد بایست، این موارد را نیز در این قسمت درج نمود.

و ـ جمعبندی عملکرد دانش آموز

در این بخش با توجه به جزئیات عملکرد دانش آموز در صفحات قبل ، از جنبه های مختلف او را ارزشیابی می نمائیم بیان وضعیت کلی دانش آموز می بایست به نکات زیر توجه شود .

- عبارت ها ساده ، واضح و کوتاه بوده تا والدین قادر به درک فهم آن باشند .

- در آغاز گزارش به جنبه های مثبت و موفقیت آمیز کودک ( عاطفی ، شناختی ، و اجتماعی و جسمانی ) اشاره شود ، مثلاً نسبت به یادگیری درس شوق زیاد دارد ، درک درستی از مطالب درس دارد و ...

- در صورتی که لازم است معلم بر مشکل یا مورد خاصی  تأکید کند ، باید به گونه ای عبارات خود را تنظیم کند که والدین تصور نکنند، مشکل غیرقابل حلی در پیش روی دارند ، بهتر است در بیان مشکلات کودک از اصطلاحات زیر استفاده شود .

ـ او نیازمند .....

ـ در برخی موارد ................ نیاز به تقویت دارد

ـ درک برخی مطالب درس .......................... برایش مشکل است

ـ بهتر است در این زمینه کوشش بیشتری بنماید

* سعی شود از کلماتی مانند : قادر نیست ، نمی تواند ، نمی خواهد ، همیشه ، در بیان مشکلات  و مسایل استفاده ننماید.

*مراقبت نمائید داوری شما مستند به شواهد کافی در پوشه کار ، کارنامه و ........ باشد . یعنی از اظهار نظر غیرمستند خودداری شود.

*بهتر است مشکلات و مسایل ناچیز نادیده گرفته شوند و موارد اندک تنها  به صورت شفاهی با والدین در میان گذاشته شوند .

جمع بندی از عملکرد دانش آموز در دو نوبت ا نجام می گیرد .

تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی دوشنبه 19 آذر 1397
حذف آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و مدارس خاص. جمعه 17 فروردین 1397
چرا رقابت ، وقتی که می توانیم رفاقت داشته باشیم؟ جمعه 12 آبان 1396
برداشت های اشتباه از ارزشیابی توصیفی چهارشنبه 4 مرداد 1396
اخبار جدید از روند اجرای ارزشیابی توصیفی شنبه 20 خرداد 1396
تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی سه شنبه 8 فروردین 1396
تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان دوشنبه 9 اسفند 1395
امتحان نهایی مقطع ابتدایی در بعضی از كشورهای جهان شنبه 25 دی 1395
فقط شعار تحویل ندهید! شنبه 22 آبان 1395
وسایل آزمایشگاهی با توضیح پنجشنبه 20 خرداد 1395
درخشش18 نفر از دانش آموزانم در آزمون های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 93 – 92 کلاس ششم 3 دبستان دولتی امید انقلاب2 تعداد کل دانش آموزان 34 نفر جمعه 21 آذر 1393
ارزشیابی توصیفی با سایر اجزای نظام آموزشی هم خوانی ندارد! چهارشنبه 2 مهر 1393
تحقیقات معتبر پیرامون ارزشیابی توصیفی شنبه 29 شهریور 1393
آنچه که در باره ارزشیابی توصیفی می خواهید بدانید جمعه 20 تیر 1393
بررسی و آسیب شناسی الگوی ارزشیابی كیفی توصیفی پنجشنبه 8 خرداد 1393
لیست آخرین پستها